Obavijest o licenciranju izvođača

Koprivničke vode d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga, obavještavaju sve tvrtke sa djelatnošću građenja i izvođenja hidroinstalacija i obrtnike sa vezanim obrtom vodoinstalatera (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), da će se provesti postupak ovlaštenja za obavljanje poslova izrade priključaka na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje, na uslužnom području Koprivničkih voda.

Svaki izvoditelj ima pravo podnošenja zahtjeva za izdavanje Uvjerenja. Zahtjev se podnosi Javnom isporučitelju pismenim putem. Izvoditelj je dužan uz zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Preslika izvatka iz sudskog registra ili obrtnice
  • Popis opreme i strojeva neophodnih za izradu priključaka na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje
  • Ukoliko Izvoditelj ne raspolaže sa svom opremom i strojevima, prilaže sporazum o zakupu strojeva i opreme sa njihovim zakupodavcem
  • Popis stalno zaposlenih zaposlenika s dokazom njihove kvalificiranosti
  • Dokaz da Izvoditelj zapošljava barem jednog zaposlenika odgovarajuće stručne spreme vodoinstalatera ili osobu koja ima Uvjerenje da je položila stručni ispit za obavljanje poslova u graditeljstvu i koja ima najmanje pet godina radnog iskustva na izgradnji hidroinstalacija
  • Dokaz odnosno Uvjerenje ovlaštenih ustanova za obrazovanje o osposobljavanju za varioca PEHD cijevi i fazonskih komada, kao i Uvjerenje o ispravnosti aparata za zavarivanje PEHD cijevi i fazonskih komada
  • Dokaz o uplati troškova za provjeru traženih uvjeta i izdavanje Uvjerenja sukladno važećem cjeniku Koprivničkih voda

Postupak za dodjelu Uvjerenja obavit će se sukladno Pravilniku o kriterijima za dodjelu uvjerenja za obavljanje poslova izrade priključaka na javni vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje, a postupak provjere dokumentacije, opreme i teoretskog znanja ovlaštenog predstavnika Izvoditelja, obavljat će Komisija Koprivničkih voda.

Rok za podnošenje pismenih zahtjeva je 25.03.2016. godine.