KOPRIVNIČKE VODE UZ SVJETSKI DAN VODA

Povodom svjetskog Dana voda koprivnički uređaj za otpadne vode u Herešinu svake godine obilaze brojni učenici koprivničkih osnovnih škola. Malim posjetiteljima na ovaj se način upućuje na važnost u očuvanju vode, neprocjenjivog prirodnog resursa.

Voda je uz ljudski potencijal jedan od najvažnijih hrvatskih resursa 21. stoljeća. S gotovo 33.000 m3 po stanovniku godišnje obnovljivih vodnih zaliha Hrvatska je među bogatijim svjetskim i najbogatijim europskim zemljama.

Dugogodišnjim istraživanjima za različite namjene utvrđeno je da je kvaliteta podzemne vode na području Podravine neujednačena te da ima područja sa slabijom kakvoćom, kao i područja s vodom visoke kakvoće koje je izuzetno pogodna za ljudsku upotrebu. Povoljne lokacije izvorišta su koje se koriste za javnu vodoopskrbu koprivničkog uslužnog područja i kojim upravlja javni isporučitelj Koprivničke vode – objašnjava Damir Ruk, voditelj Radne jedinice proizvodnja pitke vode u KC Vodama.

Kroz javnu vodoopskrbu planirano je omogućiti dovoljne količine pitke vode svim stanovnicima. U tehničkom smislu to podrazumijeva visok stupanj zaštite voda, pouzdanost opskrbe i racionalno gospodarenje koje se ponajprije očituje kroz prihvatljivu stopu gubitaka. Nakon upotrebe vodu je potrebno sakupiti i pročistiti do propisanog stupanja kako bi je vratili u prirodu, a to je uloga javne vodne usluge odvodnje i pročišćavanja.

Na svojem uslužnom području Koprivničke vode upravljaju izvorištima Ivanščak i Lipovec čiji kapaciteti uvelike nadmašuju trenutne potrebe. Voda s tih izvorišta je izvrsne kvalitete i nije joj potrebna dodatna obrada. Ključni pojam iz kojeg se iščitava tehnološka razina kvalitete upravljanja složenim sustavom su gubici vode. Gubitak je u sustavu osnovno komparativno mjerilo kojim se na nacionalnoj razini procjenjuju javni isporučitelji, što je izravno vezano na uvjete koje je potrebno ispuniti za apliciranje na EU fondove. S višegodišnjim prosjekom na razini oko 10 posto Koprivničke vode su ravnopravne vodećim europskim sustavima te u tehnološkom pogledu zadovoljavaju stroge uvjete dobrog gospodarenja. Sve je to posljedica dugogodišnjeg, planskog ulaganja u obnavljanje vodovodne mreže i nova tehnološka rješenja za vođenje i nadzor sustava – kaže Voditelj RJ vodoopskrbe Tomica Blažek.