Izgradnja sanitarno fekalne kanalizacije naselja Gola

Nositelj realizacije investicije izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Gola su Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica kao javni isporučitelj vodnih usluga.

Vrijednost ugovornih radova na izgradnji kanalizacije je 7.896.512,48 kuna bez PDV-a i obuhvaća realizaciju prve faze izgradnje kanalizacijske mreže.

Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovorena je zajednica ponuditelja kojeg čine poduzeća:

  • Koming d.o.o., Koprivnica
  • Bistra d.o.o., Đurđevac
  • Vodogradnja Varaždin d.d., Varaždin
  • Geoservis d.o.o., Bjelovar

Poslove stručnog nadzora nad radovima obavljati će Eko Ekspert d.o.o., Zagreb. Predviđeni završetak radova je početkom iduće godine, a što će ovisiti o vremenskim uvjetima u zimskom razdoblju.U financiranju izgradnje predmetne kanalizacijske mreže financijska sredstava osiguravaju  u visini 90% „Hrvatske vode“ iz programa EIB/CEB, a preostali iznos će osigurati Općina Gola.

Kanalizacijska mreža prve faze izgradnje obuhvaća ukupno 5 km cjevovoda u ulicama: Stjepana Radića,  Pavleka Miškine, Augusta Šenoe i Trgu kardinala A. Stepinca.

Projektirana gravitacijska kanalizacija predviđena je od polipropilenskih korugiranih (plastičnih rebrastih) cijevi profila Ø300 mm sa gotovim tipskim šahtovima što osigurava u potpunosti vodonepropusnost sustava što je vrlo bitno postići zbog visokih podzemnih voda i propusnog pjeskovito šljunčanog tla.

U sklopu projekta izgradit će se i priključci u građevinske parcele što će pojednostaviti samo priključenje i smanjiti cijenu samog priključenja.

U sklopu izgradnje prve faze kanalizacijske mreže, predviđena je izgradnja tri prepumpne stanice za podizanje vodnog stupca s obzirom da topografija terena ne omogućuje u potpunosti gravitacijsko tečenje u smjeru uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Po vrsti prihvata otpadnih voda kanalizacija je projektirana  da može primati samo sanitarne otpadne vode  bez upuštanja oborinskih voda.

Postojeći sustav odvodnje oborinskih voda putem sustava cestovnih jaraka se zadržava i ostaje u funkciji kao zaseban sustav odvodnje.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Gola kao neizostavni element sustava odvodnje planira se započeti graditi krajem ove godine kada se završi postupak nabave koji je trenutno u postupku završetka. Lokacija samog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda planirana je uz sam granični prijelaz sa Republikom Madžarskom i uz potok Ždalicu koji će služiti za prihvat pročišćenih voda.

Završetak uređaja za pročišćavanje planiran je krajem iduće godine tako da će cjelokupni sustav biti u funkciji od početka 2017. godine i od tada će se moći stanovnici naselja Gola priključivati na novoizgrađen kanalizacijski sustav.

Nakon završetka i stavljanja kanalizacijskog sustava naselja Gola kroz studiju izvedivosti utvrdit će se isplativost proširenja kanalizacijske mreže i na ostala naselja Općine Gola koji će se moći financirati iz EU fondova samo ako se dokaže