O nama

Puni naziv: Koprivničke vode društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Skraćeni naziv: Koprivničke vode d.o.o.
Adresa: Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica

Upisana u registar trgovačkog suda u Bjelovaru

OIB: 20998990299

Porezni broj: 4142853

IBAN: HR5923860021119000326

Djelatnosti: 

    • Javna vodoopskrba
    • Javna odvodnja
    • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
    • Izvođenje priključaka na vodoopskrbi i odvodnji
    • Umjeravanje vodomjera
    • Proizvodnja energije za vlastite potrebe
    • Održavanje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje
    • Skladištenje i korištenje opasnih kemikalija

Član Društva i udio u vlasničkoj strukturi:

Grad Koprivnica – 100 %

Skupština Društva:

Mišel Jakšić, dipl.oec. – gradonačelnik Grada Koprivnice, predsjednik

Uprava Društva:

Zdravko Petras, dipl.ing.građ. – direktor

Sandra Sinjeri, dipl.oec. – zamjenica direktora

Temeljni kapital:

126.197.800,00 kn

Broj zaposlenih:

             75

ORGANIZACIJA

Odgovorne osobe Društva

Zdravko Petras, dipl.ing.građ.
Direktor
Tel +385 (0)48 / 251 – 895
Email zdravko.petras@kcvode.hr

Sandra Sinjeri, dipl.oec.
Zamjenica direktora
Tel +385 (0)48 / 498 – 266
Email sandra.sinjeri@kcvode.hr

Maja Hleb, dipl.oec.
Rukovoditeljica Sektora financija, računovodstva i obračun usluga
Tel +385 (0)48 / 251 – 808
Email maja.hleb@komunalac-kc.hr

Goran Sikavica, dipl.oec.
Rukovoditelj Sektora općih i zajedničkih poslova
Tel +385 (0)48 / 498 – 207
Email goran.sikavica@kcvode.hr

Tomica Blažek, dipl.ing.građ.
Rukovoditelj Sektora upravljanje i održavanje
Tel +385 (0)48 / 251 – 886
Email tomica.blazek@kcvode.hr

dr.sc. Damir Ruk, dipl.ing.biol.
Voditelj RJ Zahvaćanje vode
Tel +385 (0)48 / 251 – 810
Email damir.ruk@kcvode.hr

Ljuban Maros, dipl.ing.stroj.
Voditelj RJ Vodoopskrbe
Tel +385 (0)48 / 251 – 865
Email ljuban.maros@kcvode.hr

Nikolina Vargović, dipl.kem.ing.
Voditeljica RJ Odvodnja i pročišćavanje
Tel +385 (0)48 / 251 – 887
Email nikolina.vargovic@kcvode.hr

Krešimir Ujlaki, dipl.ing.građ.
Voditelj RJ Priključenje, distributivni nadzor i vođenje projekata – općine
Tel +385 (0)48 / 251 – 826
Email kresimir.ujlaki@kcvode.hr

Sonja Lovrenčić, dipl.ing.građ.
Voditeljica RJ Vođenje projekata – Grad Koprivnica
Tel +385 (0)48 / 251 – 897
Email sonja.lovrencic@kcvode.hr

Marko Malačić, dipl.iur.
Voditelj RJ Pravnih, kadrovskih poslova i naplate
Tel +385 (0)48 / 251 – 837
Email marko.malacic@kcvode.hr

Damir Funjak, dipl.oec.
Voditelj RJ Nabave
Tel +385 (0)48 / 251 – 801
Email damir.funjak@kcvode.hr