Kvaliteta vode

Osnovne odrednice kvalitete vode za piće su njen prirodni sastav, tehnologija obrade i osobine distributivnog  sustava, ali i uvjeti propisani zakonskim normama i politikom orijentiranosti na korisnika usluge javne vodoopskrbe. Zahvaljujući dobrom prirodnom sastavu i aktivnostima na njegovu očuvanju sirova voda naših izvorišta se tehnološki obrađuje samo zakonski propisanom dezinfekcijom. Provedba zakonskih odredbi sa pozicija ispravnosti vode i orijentiranost na korisnika se ostvaruju kroz proaktivni sustav interne i vanjske kontrole distribuirane vode.

Samokontrola

Uzorkovanje i laboratorijska kontrola vode za piće se provode  svakodnevno, na raznim točkama sustava prema zadanom programu na principima HACCP-a. Zakonsku osnovu programa kontrole predstavlja Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) odnosno Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13). Uzorkovanje, priprema uzoraka za analizu, laboratorijska metodika te interpretacija rezultata provode se u skladu s propisanim procedurama, odnosno zakonskim odredbama i u okviru sustava kvalitete poslovanja i dobre laboratorijske prakse. Poštivanjem spomenutih pravilnika ali i njihovom aktivnom primjenom na realni sustav vodoopskrbe i njegove specifičnosti prosječno se provode tri kontrolna ispitivanja po radnom danu na četrdesetak kontrolnih točaka, čime je svaka točka aktivne vodovodne mreže provjerena minimalno u jednomjesečnom ciklusu. Kontrolne su točke grupirane obzirom na “put vode” (A. priljevna voda k izvorištu, B. sirova voda, C. voda nakon prerade, D. voda u mreži, E. mjesto potrošnje) čime su određeni i prikladni ispitivani parametri (fizikalni, kemijski, mikrobiološki) kao i učestalost ispitivanja. Rezultati se redovito ažuriraju na web stranici društva  www.kcvode.hr.

Interni laboratorij vode za piće službeno djeluje od 10. rujna 2004. godine prema rješenju izdanom od strane Ministarstva zdravlja.