KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. kao sektorski naručitelj, a temeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ), objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

s kojima su predstavnici naručitelja definirani člankom 76. stavkom 2. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) ili povezane osobe predstavnika naručitelja definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ), u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) te izjavljuje da sa njima neće sklapati ugovore o javnoj nabavi ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju ):

      • INŽENJERSKE USLUGE d.o.o. za procjenu nekretnina, nadzor i ostalo, Ulica Ivana Generalića 3, 48000 Koprivnica, OIB: 80269137318;
      • NK Slaven Belupo, M.P. Miškine 10, 48000 Koprivnica, OIB: 41628312430;
      • OPG Vedran Toth, Križevačka cesta 41 b, 48000 Koprivnica, OIB: 65394988313.

Koprivnica, 24.07.2020. godine                                                                                                                                                                                                            KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.