KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. kao sektorski naručitelj, a temeljem odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ), objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA

s kojima su predstavnici naručitelja definirani člankom 76. stavkom 2. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) ili povezane osobe predstavnika naručitelja definirane člankom 77. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ), u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) te izjavljuje da sa njima neće sklapati ugovore o javnoj nabavi ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju ):

  • INŽENJERSKE USLUGE d.o.o. za procjenu nekretnina, nadzor i ostalo, Ulica Ivana Generalića 3, 48000 Koprivnica, OIB: 80269137318;
  • NK Slaven Belupo, M.P. Miškine 10, 48000 Koprivnica, OIB: 41628312430;
  • OPG Vedran Toth, Križevačka cesta 41 b, 48000 Koprivnica, OIB: 65394988313;
  • ENTAR ZA EKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA d.o.o., Hrvojeva 12, 21000 Split, OIB: 71896087741;
  • Regionalna energetska agencija Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica, OIB: 91748607924.

Koprivnica, 23.11.2021. godine

                                                                                                                                                                                                                                                                     KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.