Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustav odvodnje i vodoopskrbe te izgradnji i rekonstrukciji NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području grada Koprivnice

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustav odvodnje i vodoopskrbe te izgradnji i rekonstrukciji NUS-a  na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području grada Koprivnice je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 13.04.2020.