Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – Radovi na proširenju postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-Radovi na proširenju postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 02.03.2020.