Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za predmet nabave: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-promidžba i jačanje vidljivosti projekta objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u dijelu “Prethodno savjetovanje”.

Izvješče o provedenom prethodnom savjetovanju

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – promidžba i jačanje vidljivosti projekta

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-promidžba i jačanje vidljivosti projekta je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 09.12.2019.