Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – Rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin Koprivnice – nabava instrumenata, uređaja i namještaja

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin Koprivnice – nabava instrumenata, uređaja i namještaja je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 14.08.2020.