Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za predmet nabave: Izgradnja kanalizacijske mreže u Močilskom odvojku I. objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u dijelu “Prethodno savjetovanje”.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Izgradnja kanalizacijske mreže u Močilskom odvojku I.

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Izgradnja kanalizacijske mreže u Močilskom odvojku I. je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 26.04.2022.