Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna – dionica Velika Mučna

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Izgradnja sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna – dionica Velika Mučna je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 03.03.2021.