Gradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Kolodvorskoj, Viničkoj i Podravskoj ulici – prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Gradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u Kolodvorskoj, Viničkoj i Podravskoj ulici je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 15.07.2020.