Izgradnja kanalizacijske mreže i rekonstrukcija dijela vodovoda u Prvomajskoj ulici u Starigradu

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Izgradnja kanalizacijske mreže i rekonstrukcija dijela vodovoda u Prvomajskoj ulici u Starigradu je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 21.06.2021.