Proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu Ulice Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec

Obavijest o nadmetanju sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 06.12.2019. godine do 10:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.