Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – rekonstrukcija objekata na UPOV-u Herešin Koprivnice – nabava instrumenata, uređaja i namještaja

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 29.12.2020. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.