Zbrinjavanje dehidriranog mulja

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 15.04.2021. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.