Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – nadzor

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 25.06.2020. godine do 10:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.