Izgradnja vodoopskrbne mreže Mala Branjska – Velika Branjska – Trnovec Sokolovački

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 25.03.2020. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.