Osiguranje imovine i osoba

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 03.12.2020. godine do 12 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.