Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica-radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe, izgradnji i rekonstrukciji NUS-a na sustavu vodooopskrbe i odvodnje te dogradnji pogonske zgrade UPOV-a

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 10.09.2020. godine do 10:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.