Izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje zajedno sa izvodima u zoni Pri Sv. Magdaleni u Ulici A. Heinricha

Obavijest o nadmetanju sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 04.10.2019. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.