Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – upravljanje projektom

Obavijest o nadmetanju sektorska nabava

Rok za dostavu ponuda je do 06.03.2020. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.