Lokacijske dozvole

1. LOKACIJSKA DOZVOLA – Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda Grada Koprivnice

2. LOKACIJSKA DOZVOLA – Izgradnja (rekonstrukcija) vodoopskrbnog sustava Grada Koprivnice

3. LOKACIJSKA DOZVOLA – Izgradnja vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu Grada Koprivnice

4. LOKACIJSKA DOZVOLA – Sustav odvodnje dijela naselja Kunovec Breg

5. LOKACIJSKA DOZVOLA – Sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec

6. LOKACIJSKA DOZVOLA – Sustav odvodnje dijela naselja Koprivnica i Herešin

7. LOKACIJSKA DOZVOLA – Sustav odvodnje dijela Općine Rasinja – jugozapadni dio

8. LOKACIJSKA DOZVOLA – Sustav odvodnje naselja Đelekovec i dijela naselja Imbriovec

9. IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE – Odvodnja otpadnih voda naselja Drnje, Botovo, Torčec

10. LOKACIJSKA DOZVOLA – Retencijski bazen Križevačka cesta

11. LOKACIJSKA DOZVOLA – Retencijski bazen i crpna stanica Čarda

12. RJEŠENJE O ISPRAVKU GREŠKE – Retencijski bazen i crpna stanica Čarda

13. LOKACIJSKA DOZVOLA – Rekonstrukcija cjevovoda u Herešinskoj cesti, ulici M. Krleže i dr.Ž.Selingera

14. LOKACIJSKA DOZVOLA – Rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Čarda, M.P. Miškine, Frana Galovića i Dravskoj

15. LOKACIJSKA DOZVOLA – Rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, ulici A. Mihanovića i Križevačkoj

16. IZMJENE I DOPUNE LOKACIJSKE DOZVOLE – Rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, ulici A. Mihanovića i Križevačkoj

17. LOKACIJSKA DOZVOLA – Rekonstrukcija cjevovoda u Varaždinskoj cesti na prolazu ispod željezničke pruge

18. LOKACIJSKA DOZVOLA – Izgradnja prstena oko Grada Koprivnice

19. LOKACIJSKA DOZVOLA – Izgradnja svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec