Koprivničke vode potpisale ugovor o dodjeli 1.542.100,00 kn bespovratnih sredstava za proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže u naselju Draganovec

18. srpnja 2019. godine Predsjednik uprave Koprivničkih voda d.o.o. Zdravko Petras u prostorijama Ministarstva poljoprivrede potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 1.542.100,00 kn (bez PDV-a) za projekt Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu prigradskog naselja Draganovec. Na svečanosti potpisivanja prisustvovali su Pomoćnik ministra poljoprivrede Krešimir Ivančić i Ravnateljica Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić.

Projekt je planiran s ciljem unapređenja vodnokomunalne infrastrukture na području naselja Draganovec, radi poboljšanja ekološkog stanja i doprinosa zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Trase obuhvata projekta obuhvaćaju ulice Sveti Vid, Bukovačku i Mirni dol, a planirana je izgradnja tri trase vodovoda profila DN 110 mm ukupne duljine 673 m i pet trasa fekalne kanalizacije profila DN 300 mm ukupne duljine 1.008 m.

Koprivničke vode su u listopadu 2018. godine nakon ishođene Građevinske dozvole za predmetni projekt u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijele prvi dio Zahtjeva za potporu na Natječaj za provedbu Podmjere 7.2. ”Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.1.” Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrđeno je da je prvi dio Zahtjeva za potporu pozitivno ocijenjen, te su Koprivničke vode ostvarile potporu u visini od 100% planiranih potrebnih sredstava za ulaganje u projekt proširenja vodoopskrbne i kanalizacijske mreže na području naselja Draganovec.

Nakon potpisivanja ugovora Koprivničke vode kreću u postupak javne nabave za izvođenje projektiranih radova na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu naselja Draganovec i po odabiru izvođača radova planiraju realizirati investiciju do lipnja 2020. godine.

Započeti radovi na dovršenju izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže u stambenoj zoni “Lenišće B-5” u Koprivnici

Koprivničke vode kao javni isporučitelj vodnih usluga bitan su čimbenik u razvitku lokalne zajednice djelujući u okviru svoje domene u kreiranju kvalitetnih životnih uvjeta građana Koprivnice i koprivničke Podravine.
Na području mjesnog odbora Lenišće, u sklopu Trga Zlate Bartl, Koprivničke vode su za ovu godinu osigurale sredstva za nastavak izgradnje javne vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, čime bi se cijelo područje u potpunosti opremilo vodno-komunalnom infrastrukturom.

 

Riječ je o izgradnji nove mreže zajedno s priključcima u zoni DPU „LENIŠĆE B-5“, koja zapravo predstavlja nastavak realizacije spomenutog projekta, kojim su u prethodnim fazama od 2007. godine do 2017. godine opremljeni ulični koridori prema planskom nazivu STU 3, SU2, STU9, STU 4 i STU 5, te dio ispod pješačke staze PP1.
Novim zahvatom planira se izgraditi infrastruktura u uličnom koridoru STU1, SU3 i STU2.


Novi sustav javne vodoopskrbe spaja se na vodovodnu mrežu Trga Eugena Kumičića i na već izgrađenu vodovodnu mrežu Trga Zlate Bartl, a biti će izgrađen od PEHD cijevi promjera 160 mm u dužini od 400 metara zajedno s pripadajućim novim priključcima.
Novi sustav javne odvodnje izgraditi će se u duljini od 300 m od rebrastih polipropilenskih cijevi promjera DN 400 mm, zajedno s pripadajućim novim priključcima.

 

Ukupna vrijednost investicije koja se planira realizirati u ovoj godini je 940.000,00 kuna bez PDV-a.
Ugovoreni izvođač radova je Koming d.o.o. Koprivnica koji je s radovima započeo 15.07.2019. godine, a predviđeni rok završetka je početak rujna 2019. godine.
Stručni nadzor na radovima provodi GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Završetkom ove investicije, ujedno završava i opremanje spomenutog područja mjesnog odbora Lenišće sustavom javne vodoopskrbe i odvodnje, te će se stvoriti preduvjeti za buduću gradnju stambenih objekata na području mikrolokacije Trg Zlate Bartl, te za potpuno uređenje cesta i staza u tom dijelu Lenišća.

 

 

Obavijest o obvezi priključenja postojećih građevina na javni sustav vodoopskrbe u Ulici Mirni dol u naselju Draganovec

Temeljem članka 212. Zakona o vodama (NN br. 153/09,63/11, 13/11, 56/13, 14/14, 46/18), obavještavamo sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području na kojem je izgrađen javni sustav vodoopskrbe prema projektnoj dokumentaciji – Izgradnje vodoopskrbne mreže i crpne stanice u Ulici Mirni dol u naselju Draganovec, da su dužni priključiti svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe.

Obavijest se odnosi na sve vlasnike odnosno posjednike koji do sada nisu priključili svoju nekretninu na izgrađeni javni sustav vodoopskrbe, a za koje postoje tehnički uvjeti priključenja.

Obuhvat izgrađenosti sustava javne vodoopskrbe vidljiv je na fotografiji.

Zahtjev za priključenje na javni sustav vodoopskrbe vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine podnosi društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. kao javnom isporučitelju vodnih usluga javne vodoopskrbe na području Grada Koprivnice.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u prostorijama društva Koprivničke vode d.o.o. osobno ili na broj telefona 048/251-877 kod gosp. Hrvoja Kunić, referenta za priključke.

Završena izgradnja fekalne kanalizacije naselja Gola

Krajem svibnja završili su radovi na izgradnji II. Faze izgradnje fekalne kanalizacijske mreže u naselju Gola u sklopu aglomeracije Gola, a 10. lipnja obavljen je i tehnički pregled na novoizgrađenoj kanalizacijskoj mreži. Radovi su se izvodili od 24. srpnja 2018. godine i izgrađeno je ukupno 2.840 m kanalizacijskih cjevovoda u Dravskoj ulici i Ul. Petra Preradovića u Goli i izgrađena je jedna prepumpna stanica. Vrijednost izvedenih radova II. Faze izgradnje kanalizacijske mreže je oko 3,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a investicija je financirana sredstvima Hrvatskih voda 80% iz programa EIB/CEIB, a preostali iznos od 20% financiran je sredstvima Općine Gola.

Izgradnjom II. Faze izgradnje fekalne kanalizacije naselja Gola završena je izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Gola u koju je ukupno uloženo oko 17,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a izgrađeno je ukupno 5,0 km kanalizacijskih cjevovoda, 3 prepumpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Gola. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Gola izgrađen je u 2017. godini, a stavljen u funkciju s početkom 2018. godine po dobivenoj uporabnoj i vodopravnoj dozvoli, i čini zasebni funkcionalni sustav odvodnje otpadnih voda (aglomeraciju) u nadležnosti Koprivničkih voda. Lokacija UPOV-a Gola je uz sam granični prijelaz s Republikom Mađarskom, uz potok Ždalicu koji služi za prihvat pročišćenih otpadnih voda s uređaja.

U sklopu izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Gola izgrađeni su i kanalizacijski priključci u građevinske parcele što će pojednostaviti postupak priključenja i olakšati mještanima naselja Gola financijski trošak priključenja na sustav javne odvodnje na koji su se obvezni priključiti u narednih 12 mjeseci sukladno obvezama iz Zakona o vodama.

Obavijest o sanaciji puknuća cijevi u ulici Frana Galovića

U ponedjeljak 06.05.2019. godine u 05 51 sati, došlo je do puknuća glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 250 mm u ulici Frana Galovića ispred kućnog broja 25 u Koprivnici. Kvar na vodoopskrbnoj mreži detektiran je u nadzorno upravljačkom sustavu vodoopskrbne mreže kao nagli pad tlaka u vodoopskrbnom sustavu. Dežurne ekipe Koprivničkih voda odmah su izašle na teren i započele sa zatvaranjem istjecanja glavnog opskrbnog cjevovoda, a nakon prekida istjecanja vode i zatvaranja vodovoda te stavljanjem u pogon alternativnih dobavnih pravaca pitke vode, u 630  sati  uspostavljena je normalizacija vodoopskrbe i tlaka u vodoopskrbnom sustavu. Zbog intenziteta kvara u vodoopskrbnom sustavu došlo je do pada tlaka, što su osjetili korisnici vodnih usluga na dijelu uslužnog područja Koprivničkih voda osobito u sjevernom i istočnom dijelu grada Koprivnice. Sanacija kvara započeta je odmah, te će se nastaviti tijekom današnjeg dana. Predviđeni završetak sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži je danas oko 17 sati, a za vrijeme trajanja sanacije kvara planiramo da neće biti poremećaja u vodoopskrbi, te će svi korisnici na uslužnom području imati standardnu isporuku vodne usluge osim dijela korisnika u ulici Frana Galovića u Koprivnici, kojima će opskrba vodom biti osigurana cisternom koja će biti pozicionirana ispred kućnog broja 24 kod trgovine Frigo.

Zbog intenziteta kvara i građevinskih radova na sanaciji za promet će danas biti zatvorena dionica ulice Frana Galovića od raskrižja Frana Galovića s Pavelinskom i raskrižja Frana Galovića s Dravskom ulicom.

Glavni opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 250 mm u ulici Frana Galovića stari je 40-ak godina. Za njegovu rekonstrukciju imamo izrađenu projektnu dokumentaciju, ishođenu građevinsku dozvolu i rekonstrukcija je predviđena da se sprovede s projektom Aglomeracija Koprivnica.

 Cijenjenim korisnicima ispričavamo se zbog prekida i poremećaja u vodoopskrbi i molimo ih za razumijevanje.

Terenski posjet delegacije BiH na UPOV Herešin

Dana 30.04.2019. godine Koprivničke vode ugostile su gradonačelnika grada Široki Brijeg Miru Kraljevića sa svojim suradnicima iz gradske uprave i tvrtke isporučitelja vodnih usluga na njihovom području sa svrhom upoznavanja prisutnih sa suvremenim procesom pročišćavanja otpadne vode. Djelatnice Koprivničkih voda, Sanja Horvat i Nikolina Vargović tom su prilikom objasnile cijeli proces pročišćavanja na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Herešin.

Nakon terenskog posjeta Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Herešin, delegaciju iz Bosne i Hercegovine primila je članica uprave Koprivničkih voda Sandra Sinjeri i upoznala ih je ukratko s radom poduzeća i informirala ih je o projektu Aglomeracija Koprivnica te istaknula da smo lideri na području javnih vodnih usluga, kako u vodoopskrbi tako i u odvodnji.

Tijekom posjeta primio ih je i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić sa suradnicama, Ksenijom Ostriž i Melitom Samoborec.

Gradonačelnik Širokog Brijega izrazio je veliko zadovoljstvo s posjetom i korisnim informacijama koje su dobili o pročistaču te je zaključio da nisu pogriješili u odluci o izgradnji pročistača otpadnih voda te će im prenesena iskustava uvelike koristiti.

Održana tradicionalna biciklijada Koprivničkih voda

U subotu 06.04.2019. godine održana je 5. biciklijada zaposlenika Koprivničkih voda i Komunalca. Po lijepom i sunčanom vremenu bicikliralo se cca 35 km po koprivničkim biciklističkim stazama i Bilogorskim šumskim putevima.

Obiđena su obadva vodocrpilišta u nadležnosti Koprivničkih voda – Lipovec i Ivanščak, obišao se aktivni prirodni šumski izvor pitke vode iza naselja Glogovac, te vodosprema Hudovljani.

Rekreativno – edukativno druženje ljubitelja biciklizma i prirode trajalo je nešto više od tri sata i završilo je  druženjem na Vodocrpilištu Ivanščak.

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 07.09.2018. godine, Koprivničke vode d.o.o. objavljuju:

Javni natječaj za 2019. godinu

Upute za prijavitelje

Opis programa ili projekta

Proračun programa-projekta

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

Životopis voditelja programa projekta

Ocjena kvalitete programa projekta

Ugovor br.___ o dodjeli financijskih-nefinancijskih sredstava programu-projektu od interesa za opće dobro

Opisno izvješće programa-projekta

Financijsko izvješće programa-projekta

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro

 

Povodom Dana voda posjetili su nas naši najmlađi građani

Dana, 22. ožujka povodom obilježavanja Svjetskog dana voda, posjetili su nas na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Herešinu učenici 3.a i 3.b razreda OŠ “A. N. Gostovinski” te dječji vrtić „Igra“.

Djelatnica Koprivničkih voda, Nikolina Vargović tom je prilikom objasnila cijeli ciklus pročišćavanja otpadnih voda.

 

Zbog činjenice da je život bez vode nemoguć, želimo podići svijest o razini zaštite okoliša od štetnih utjecaja ispuštanja otpadnih voda i podići razinu zaštite ljudskog zdravlja od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju putem osiguranja njezine čistoće i stanja koje ne šteti ljudskom zdravlju.