Koprivničke vode podržale projekt “Zajedno do cilja” Udruge Latice

8. lipnja 2020. godine predsjednik uprave i članica uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras i Sandra Sinjeri sa suradnicom Anitom Iljkić, posjetili su Udrugu za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice u prostorijama COOR-a “Podravsko sunce”. Prilikom posjete potpisan je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava programu/projektu od interesa za opće dobro za 2020. godinu kojim su Koprivničke vode udruzi Latice s iznosom od 8.250,00 kuna podržale projekt „Zajedno do cilja“. Osim potpisa ugovora prilikom posjete donirano je i stolno računalo potrebno za rad udruge.

Projektom „Zajedno do cilja“ provode se aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama, kroz kreativne, kulinarske i komunikacijske radionice.

Kroz kreativnu radionicu osobe s intelektualnim teškoćama izrađivat će različite uratke od papira, tkanine i glinamola. Fokus će biti i na likovnom izražavanju različitim tehnikama koristeći pritom tempere, vodene boje, drvene boje, kredu, pastele ili ugljen. Korisnicima će se omogućiti vlastiti izražaj i samostalan odabir tehnike slikanja, te će se raditi na tome da se što više korisnika uživi u svoj rad što će uvelike povećati njihovu produktivnost i maštovitost, razvoj grafomotorike i fine motorike.

Sudjelovanjem u kulinarskoj radionici osobe s intelektualnim teškoćama upoznat će se s načinom korištenja pribora za jelo i načinom obrade namirnica. Pomoću verbalnih i demonstrativnih uputa voditelja pobliže će se upoznati s praćenjem i izvedbom recepata korak po korak. Ove aktivnosti potiču na aktivno provođenje vremena što im uvelike pomaže kod smanjivanja tjeskobe, napetosti i razdražljivosti, te poboljšava njihove međusobne i emocionalne odnose te verbalnu i neverbalnu komunikaciju.

U radionici komunikacije osobe s intelektualnim teškoćama sudjelovat će u obilježavanju važnijih dana kroz godinu. Uz pomoć voditeljice obrađivat će povijesne, zemljopisne teme i teme općeg znanja te upotpuniti kompetencije stečene njihovim prijašnjim obrazovanjem, uključujući i osnove engleskog jezika, abecedu i znakovnu abecedu. Time će im biti pružena mogućnost učenja novih stvari, ali ujedno će moći samostalno pregledati teme, izraziti svoje mišljenje, naučiti raditi u timu uz prihvaćanje sugestija ostalih korisnika i voditelja.

Spomenute radionice osmišljene su s ciljem da upotpunjuju jedna drugu i tako pridonesu ostvarenju zadanih ciljeva. Samim time, korisnicima će se povećati samopouzdanje, samopoštovanje te ujedno i međusobno uvažavanje. Važno je napomenuti da će navedene radionice korisnicima upotpuniti vrijeme i osjećaj vrijednosti.

Koprivničke vode prepoznale su trud i zalaganje Udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“, te nastavile praksu podržavanja i poticanja ovakvih dobrotvornih projekata, na čemu im se srdačno zahvalila predsjednica udruge gđa. Nevenka Fuchs i naglasila da im takvo priznanje i podrška u radu udruge daje snagu i volju da se udruga i dalje bori za kvalitetniji život svojih članova, djece s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama.

Objavljen tender za javnu nabavu za izgradnju kanalizacijske mreže u obuhvatu šest općina u sklopu projekta Aglomeracije Koprivnica vrijednosti 138 milijuna kuna

U Koprivničkim vodama 8. lipnja 2020. godine održan je radni sastanak vezano uz projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, na kojem su prisustvovali gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić, načelnica općine Đelekovec Štefica Sirutka, načelnik općine Drnje Petar Dombaj, načelnik općine Rasinje Danimir Kolman te predsjednik uprave i članica uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras i Sandra Sinjeri.

Predsjednik uprave Zdravko Petras prisutne je izvijestio o dosad sprovedenim aktivnostima nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Aglomeracija Koprivnica i Ugovora o sufinanciranju projekta Aglomeracija Koprivnica s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama, koji je potpisan 16. prosinca 2019. godine.

U tom razdoblju Koprivničke vode sprovele su sukladno zakonskoj regulativi i od strane nadležnih ministarstava i Hrvatskih voda propisanih procedura dosta složene i dugotrajne postupke pretkontrole natječajne dokumentacije, „Ex ante“ kontrolu SAFU-a, te postupak javnog savjetovanja, nakon čega su u postupak javne nabave potkraj siječnja objavljeni tender za upravljanje projektom, procijenjene vrijednosti 7,5 milijuna kuna i tender za promidžbu i vidljivost projekta procijenjene vrijednosti 730 tisuća kuna. Za oba tendera prikupljene su ponude i u tijeku je završni postupak kontrole ponuda, te bodovanja i odabira najpovoljnijih.

Sredinom svibnja u postupak javne nabave objavljen je tender za poslove stručnog nadzora na projektu, procijenjene vrijednosti 14,7 milijuna kuna, te 26. svibnja tender za javnu nabavu za izgradnju kanalizacijske mreže u obuhvatu šest općina u sklopu projekta Aglomeracija Koprivnica, procijenjene vrijednosti 138,3 milijuna kuna.

Do kraja lipnja u postupak javne nabave objavit će se tender za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje na području obuhvata grada Koprivnice s prigradskim naseljima, procijenjene vrijednosti 185,8 milijuna kuna.

Planirani početak radova je potkraj jeseni ove godine, nakon sprovedbe postupka prikupljanja ponuda, kontrole i bodovanja ponuda, odabira najpovoljnijih ponuda i potpisivanja ugovora s odabranim izvođačima radova. Radovi moraju biti gotovi do kraja 2023. godine.

Vrijednost cjelokupne investicije projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ prema Studiji izvedivosti je 410 milijuna kuna, od čega na sufinanciranje Europske unije otpada 69,2 % odnosno 283,8 milijuna kuna, na sufinanciranje Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike 92,5 milijuna kuna, a obveza lokalne komponente financiranja projekta koju trebaju isfinancirati jedinice lokalne samouprave iz obuhvata projekta je 33,7 milijuna kuna.

 

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe vodom u naseljima Panovljani i Paunovac

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga, da će zbog prekida opskrbe električnom energijom na vodoopskrbnim objektima dana 28. 05. 2020. godine (četvrtak) u trajanju od 830  do 1330  sati biti prekinuta opskrba vodom u naseljima Panovljani i Paunovac.

Za vrijeme prekida  privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom koja će biti smještena u naselju Paunovac kod kućnog broja 5.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe vodom u Ulici sveti Vid u Draganovcu

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži u srijedu 20. svibnja 2020. godine u trajanju od 8:00 do 14:00 sati biti prekinuta opskrba vodom u Ulici svetog Vida od kućnog broja 114 do 156, naselje Draganovec.

Za vrijeme prekida privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom koja će biti smještena u Ulici svetog Vida kod kućnog broja 16.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Nastavljeni radovi na „Izgradnji sustava odvodnje u naselju Jeduševac“ vrijednosti 3,7 milijuna kuna

Ovih dana nastavilo se s radovima na Izgradnji sustava odvodnje u naselju Jeduševac u općini Koprivnički Bregi koji su započeli u studenom 2019. godine, ugovorene vrijednosti 3,68 milijuna kuna (bez PDV-a).

Radovi su privremeno bili prekinuti tijekom ožujka i travnja zbog trenutne situacije vezane uz epidemiju COVID-19 i zbog zastoja u dobavi cijevnog materijala i montažnih kanalizacijskih okana za predmetnu kanalizacijsku mrežu.

Financijska konstrukcija predmetne investicije u potpunosti je zatvorena uz pomoć Hrvatskih voda koje sufinanciraju 80% investicije, a Općina Koprivnički Bregi financira 20% vrijednosti investicije.

Planirano je da se izvede 2.700 m kanalizacijskih cjevovoda, od čega 940 m gravitacijskih cjevovoda profila 300 mm i 1760 m tlačnih cjevovoda profila 110 mm, te da se izvedu 2 precrpne stanice, svaka kapaciteta 6 l/s.

Radovi se očekuje da će biti završeni do kolovoza ove godine.

U Općini Koprivnički Bregi već je izgrađeno 24,6 km kanalizacijske mreže u naseljima Koprivnički Bregi i Glogovac i izgradnjom sustava odvodnje naselja Jeduševac bit će u potpunosti izgrađena kanalizacijska mreža ukupne duljine 27,3 km i to će biti prva općina s u potpunosti izgrađenom vodovodnom i kanalizacijskom mrežom na uslužnom području Koprivničkih voda.

Koprivničke vode postale nositelj certifikata ISO 45001:2018

Uz postojeće certifikate ISO 9001:2015 sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001:2015 sustav upravljanja zaštitom okoliša i HACCP sustav ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu, Koprivničke vode d.o.o. od 3. travnja ove godine nositelj su i međunarodnog certifikata ISO 45001:2018.


ISO 45001:2018 nova je međunarodna norma za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu objavljena od strane Međunarodne organizacije za normizaciju, a Koprivničke vode su među rijetkim društvima u Hrvatskoj, a među javnim isporučiteljima vodnih usluga zasigurno jedne od prvih uvele ovaj sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu svojih zaposlenika.

Kao društvo koje je od svojeg početka prepoznalo važnost zaštite na radu i sigurnosti zaposlenika, implementacija ove norme prirodan je slijed koji ima za cilj osigurati što zdraviju i sigurniju radnu sredinu uz pozitivan i aktivan odnos prema sigurnosti zaposlenika i zaštiti na radu.

Dobiveni certifikat dokaz je posvećenosti Uprave društva brizi za zaštitu zdravlja i sigurnosti svojih zaposlenika, stavljajući fokus upravo na zaposlenike kao najznačajniji poslovni resurs. Isto tako, bitno je za naglasiti da su prilikom uspostavljanja samog sustava u radne procese uz Predstavnicu za kvalitetu Andreju Henezi i Samostalnu referenticu zaštite na radu i protupožarne sigurnosti Ivanu Dombaj Čižmak sudjelovali i svi ostali zaposlenici društva, kroz edukacije, davanjem svojih sugestija i iznošenjem iskustava iz obavljanja svakodnevnih radnih zadataka, a u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja uvažavajući postavljene zahtjeve norme.

Dosadašnji sustav zaštite na radu uvođenjem norme ISO 45001:2018 obogaćen je s dodatnih 16 radnih uputa, 5 procedura i niza pratećih obrazaca namijenjenih zaposlenicima koje detaljno upućuju na sigurno postupanje prilikom obavljanja radnih procesa, korištenje strojeva, uređaja i alata za rad, kao i zaštitne opreme, smanjujući rizik od nezgoda, potencijalnih ozljeda ili profesionalnih oboljenja. Osim na zaposlenike kroz propisanu dokumentaciju skreće se i pozornost na sigurnost izvođača radova na investicijama na vodnokomunalnoj infrastrukturi Koprivničkih voda, kao i posjetitelja na lokacijama objekata Koprivničkih voda.

Isto tako, planovima edukacija i interaktivnih radionica stavljen je naglasak na značaj preventivnog djelovanja kroz stalno osposobljavanje, educiranje i prikupljanje povratnih informacija iz svih radnih procesa radi poboljšanja istih.

Kontinuiranim servisiranjem, održavanjem i ispitivanjem osigurava se kvaliteta i ispravnost strojeva i uređaja za rad u cilju preventivnog djelovanja na sprečavanju mogućih nezgoda pri radu. Uključivanjem zaposlenika u odabir kod nabavke radne opreme i osobnih zaštitnih sredstava uzimaju se u obzir njihovi prijedlozi i sugestije koji vode ka većoj funkcionalnosti i sigurnosti opreme namijenjene za rad.

 
Radi provedbe potreba koje proizlaze iz zakonskih obveza, zahtjeva prema normi ISO 45001:2018 te obavljanja svakodnevnih radnih zadataka, društvo svake godine planira i osigurava dostatna sredstva u svrhu podizanja razine sigurnosti u radnom okruženju.

 
Ciljevi postavljeni pred društvo prvenstveno se odnose na ulaganje u zaposlenike, prevenciju s poslom povezanih ozljeda i oboljenja uz minimiziranje rizika za zdravlje i sigurnost na radu, te participaciju zaposlenika u upravljanju zdravljem i sigurnošću na radu.

Koprivničke vode i nadalje će nadograđivati i poboljšavati postavljeni sustav uz primjenu učinkovitih mjera zaštite na radu i visoke razine zdravstvene sigurnosti zaposlenika, poštujući poslovno okruženje, potrebe zaposlenika i uvjete radnih procesa.

Svjetski dan voda 2020. godine – „Voda i klimatske promjene“

Svjetski dan voda koji se obilježava 22. ožujka, a na koji ga Ujedinjeni narodi pozivaju svake godine ima ovogodišnje geslo „Voda i klimatske promjene“. Ovim geslom Ujedinjeni narodi žele prikazati koliko su usko povezana pitanja vode, prirode i klimatskih promjena.

Glavni fokus Svjetskog dana voda je podrška postizanju cilja održivog razvoja 6: voda i kanalizacija za sve do 2030. godine.

Svjetski dani vode trebali bi se upotrijebiti za skretanje pažnje šire javnosti na ove globalne ciljeve i njihov lokalni značaj, kao i na izazove provedbe tih ciljeva. Trebalo bi ljude motivirati da rade na ovoj provedbi. Od svih se zemalja traži da posvete Svjetski dan voda provedbi preporuke UN-a i poduzmu odgovarajuće, konkretne akcije na nacionalnoj razini.

Voda, „plavo zlato“, je jedan od temeljnih elemenata klime i sastavnica okoliša na koju klimatske promjene imaju izravne i velike posljedice. Zbog porasta svjetskog stanovništva i ultimata ekonomskog rasta i potrošnje, svjetske potrebe za vodom rastu stopom od 1 % godišnje (UN Water report 2018). Ta dva čimbenika, klimatske promjene i rast potreba za vodom, u jednoj formuli daju rezultat koji nije jednostavna suma već se multiplicira u nepoznatu sutrašnjicu koja će okolišno i društveno promijeniti lice Zemlje kakvu znamo već stoljećima.

Dostupnost vode na mnogim je mjestima postala manje predvidljiva, a povećana učestalost poplava prijeti uništenjem vodenih točaka, sanitarnih objekata i zagađivanjem izvora vode.

Klimatske promjene ugrožavaju našu sposobnost osiguranja globalne sigurnosti hrane, iskorjenjivanja siromaštva i postizanja održivog razvoja.

Children carrying a water container in Jowhar, Somalia (2013). UN/Tobin Jones.

U nekim regijama suša pogoršava nedostatak vode i tako negativno utječe na zdravlje i produktivnost ljudi. Osiguravanje da svi imaju pristup održivim vodama i sanitarnim uslugama je kritična strategija ublažavanja klimatskih promjena za naredne godine.

Na uslužnom području Koprivničkih voda, kao i na cijelom području dravskog aluvija Podravine, izvorišta su s podzemnim vodozahvatima. Po kriteriju količine zaliha i kvalitete podzemne vode naše je područje proglašeno dijelom mreže strateških rezervi podzemne vode za Republiku Hrvatsku. Klimatske promjene utječu na cijelu biosferu pa tako neminovno i na (naše) podzemne vode. I fizikalne i biološke promjene su dokazane u površinskim slatkim vodama i oceanima ali još nisu tako izražene u podzemnim vodama zbog njihove veće ili manje izoliranost od površine i porasta globalne temperature kao glavnog pogonskog goriva klimatskih promjena.

Potrudimo se da tako ostane što dulje i za naše potomke neka vrijede stihovi D. Ivančana (1931. – 1982.) „Pokraj vode Drave, ravna Podravina, zemlja vodom plavna, nama domovina“.

Dosadašnje teme Svjetskog dana voda:

2019. – Voda za sve

2018. – Priroda za vodu

2017. – Otpadne vode

2016. – Voda i radna mjesta

2015. – Voda i održiv razvoj

2014. – Voda i energija

2013. – Međunarodna godina suradnje na području voda

2012. – Voda i sigurnost hrane

2011. – Voda za gradove – odgovor na urbani izazov

2010. – Čista voda za zdravi svijet

2009. – Prekogranične vode

2008. – Odvodnja otpadnih voda

2007. – Kako se nositi s nestašicom vode

2006. – Voda i kultura

2005. – Voda za život

2004. – Voda i katastrofe

2003. – Voda za budućnost

2002. – Voda za razvoj

2001. – Voda i razvoj

2000. – Voda za 21. stoljeće

1999. – Svi žive nizvodno

1998. – Podzemne vode – nevidljivi resurs

1997. – Svjetske vode – ima li ih dovoljno?

1996. – Voda za žedne gradove

1995. – Žene i vode

1994. – Briga za vodne resurse tiče se svakoga

Voda za piće i aktualna situacija epidemije koronavirusa (COVID-19)

Prema američkoj agenciji za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) COVID-19 virus nije nikad detektiran u vodi za piće (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.htm), a prema dosadašnjim informacijama voda za piće nije niti spominjana kao mogući put širenja zaraze. Izvor također navodi da uobičajeni postupci obrade vode za piće (dezinfekcija klorom) uklanjaju i uništavaju virusne čestice. Iako se ingerencija CDC-a odnosi samo na Sjedinjene Američke Države njihov globalni stručni status daje za pravo da se te informacije uzmu kao relevantne posvuda gdje je javna vodoopskrba zakonski regulirana i na razini kakvom je danas poznajemo. Dodatni sigurnosni čimbenik u Europi su stupanj zakonske regulacije i intenzitet nadzora javne vodoopskrbe, gdje Hrvatska tradicijski, normativno i praktično u cijelosti pripada.

Važeći pravilnik nadzora kvalitete vode za piće (Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i  planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17), nalaže kontrolu vode za piće na prisutnost virusa (Enterovirusi). Koprivničke vode redovito ispunjavaju tu obvezu u okviru izvorišnog monitoringa i svi dosadašnji nalazi u isporučenoj vodi na sve ispitivane virusne čestice su negativni. Važno je napomenuti da su ta ispitivanja provedena na uzorcima sirove vode, dakle i prije postupka obavezne dezinfekcija koja kao postupak u cijelosti uništava eventualno prisutne bakterije i čestice virusa.

Unatoč potpunoj sigurnosti vode u javnom vodoopskrbnom sustavu, a s obzirom na trenutnu izvanrednu javnozdravstvenu situaciju, Koprivničke vode su uvele niz dodatnih preventivnih mjera u cilju pune sigurnosti korisnika usluga, svojih radnika kao i cijele populacije a najvažnije su:

  1. Povećanje koncentracije primarne dezinfekcije vode za piće – iako smo s obzirom na temperaturu vode u sustavu u „zimskom“ periodu (0,17 mg/l), koncentracija klora će se povećati na „ljetne“ vrijednosti od 0,25 mg/l (propisana dozvoljena maksimalna doza iznosi 0,5 mg/l).
  2. Povećanje stupnja općih higijenskih mjera radnika i prostora.
  3. Redukcija radnih aktivnosti koje uvjetuju neposredan kontakt s korisnicima usluga i poslovnim partnerima.
  4. Povećani sigurnosni i higijenski nadzor nad vodoopskrbnim objektima.