Započeli radovi na zanavljanju vodovodne mreže na Trgu kralja Zvonimira vrijednosti 300 tisuća kuna

Ovih dana Koprivničke vode su temeljem godišnjeg plana redovnog održavanja započele s radovima na zanavljanju javne vodoopskrbne mreže na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici. Navedenim radovima zamijenit će se dotrajala javna vodoopskrbna mreža izgrađena 1978. godine od PVC cijevi, priključci za višestambene zgrade brojeva 1 do 11,  te zgrade s brojem 20.

Postojeća javna vodoopskrbna mreža od PVC-a, zamijenit će se PEHD cijevima promjera 160 mm u ukupnoj dužini od 290 m. Zanavljanjem javne vodoopskrbne mreže povećat će se sigurnost i kontinuitet isporuke vodnih usluga korisnicima na TKZ-u.

Građevinske radove na zanavljanju vodoopskrbne mreže izvodi Koming d.o.o., dok monterske radove izvode radnici Koprivničkih voda.

Vrijednost radova procijenjena je na 300.000 kn (bez PDV-a), a troškove će u cijelosti snositi Koprivničke vode iz vlastitih sredstava predviđenih za redovno održavanje javne vodoopskrbne mreže.

Predviđeni rok trajanja radova je 30 dana.

U vrijeme odvijanja radova mogući su kratkotrajni prekidi u isporuci pitke vode korisnicima na Trgu kralja Zvonimira, pa se ovim putem mole stanari predmetne naselja za razumijevanje.

Započeli radovi na proširenju vodovodne mreže u općini Sokolovac vrijednosti 2,5 milijuna kuna

Ovih dana započelo se s radovima na Izgradnji vodoopskrbne mreže Mala Branjska – Velika Branjska – Trnovec Sokolovački u općini Sokolovac, ugovorene vrijednosti 2.485.166,88 milijuna kuna (bez PDV-a). Nositelj realizacije investicije su Koprivničke vode, a ugovoreni izvođač radova je Koming d.o.o. iz Koprivnice.

Financijska konstrukcija predmetne investicije ugovorena je uz pomoć Hrvatskih voda koje sufinanciraju 80% investicije, a Općina Sokolovac financira 20% vrijednosti investicije.

Planirani rok završetka radova je do kraja 2021.g., ovisno o dostupnosti financijskih sredstava Hrvatskih voda.

Planirano je da se spajanjem na postojeću vodoopskrbnu mrežu u naselju Srijem izvede 7.0 km novog vodoopskrbnog cjevovoda profila DN 110 mm. Cjevovod će omogućiti zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva pitkom vodom kao i protupožarne potrebe hidrantske mreže.

Koprivničke vode donacijom podržale projekt besplatnih bilježnica za koprivničke osnovnoškolce

Koprivničke vode i ove su godine donacijom u iznosu od 20.000,00 kn podržale projekt nabave besplatnih bilježnica za koprivničke osnovnoškolce, u organizaciji Grada Koprivnice. U tu svrhu od strane Koprivničkih voda osmišljeni su zabavno-edukativni dizajni kojima su uređene korice bilježnica.

Tako su na koricama bilježnica prikazani „Ciklus vode u prirodi“, vode kao nezamjenjivog resursa za ljudski život i resurs koji treba očuvati od bilo kakvih zagađenja.

Na koricama je prikazana i fotografija Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Koprivnice i okolice u Herešinu, jednog od najvećih uređaja na ovim prostorima Republike Hrvatske s trećim stupnjem pročišćavanja, kojeg svake godine organizirano posjećuju brojni koprivnički osnovnoškolci u sklopu terenske nastave vezane uz zaštitu okoliša.

 

Budući da se radi o hvalevrijednom projektu kojim se omogućava školarcima kvalitetniji i veseliji početak školske godine, Koprivničke vode će zasigurno i u narednim godinama podržavati ovaj projekt.

 

Započeli radovi na izgradnji kanalizacije u Marijanskoj ulici, Močilskom odvojku I i odvojku Ulice Vinica

U kolovozu su započeli radovi na izgradnji sustava javne odvodnje zajedno s izvodima priključaka u Marijanskoj ulici, Močilskom odvojku I i odvojku Ulice Vinica u Koprivnici.

Predmetno područje „Vinica“ gdje je predviđena dogradnja postojećeg sustava javne odvodnje nalazi se na zapadnom rubnom području građevinskog područja sukladno PPU-a Grada Koprivnice. Koncepcija odvodnje uvjetovana je postojećom koncepcijom odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice, postojećim kolektorskim sustavom, lokalnim prilikama te postojećim i planiranim podzemnim instalacijama na obuhvatnom području, stoga je Glavnim projektom predviđena izgradnja 5 kanala sustava javne odvodnje profila DN 300 ukupne duljine 993 metara.

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovornih građevinskih radova je 1.244.232,12 kn bez PDV-a.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavljat će GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, a očekivani rok završetka svih radova je kraj siječnja 2021. godine.

Koprivničke vode podržale projekt “Zajedno do cilja” Udruge Latice

8. lipnja 2020. godine predsjednik uprave i članica uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras i Sandra Sinjeri sa suradnicom Anitom Iljkić, posjetili su Udrugu za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice u prostorijama COOR-a “Podravsko sunce”. Prilikom posjete potpisan je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava programu/projektu od interesa za opće dobro za 2020. godinu kojim su Koprivničke vode udruzi Latice s iznosom od 8.250,00 kuna podržale projekt „Zajedno do cilja“. Osim potpisa ugovora prilikom posjete donirano je i stolno računalo potrebno za rad udruge.

Projektom „Zajedno do cilja“ provode se aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama, kroz kreativne, kulinarske i komunikacijske radionice.

Kroz kreativnu radionicu osobe s intelektualnim teškoćama izrađivat će različite uratke od papira, tkanine i glinamola. Fokus će biti i na likovnom izražavanju različitim tehnikama koristeći pritom tempere, vodene boje, drvene boje, kredu, pastele ili ugljen. Korisnicima će se omogućiti vlastiti izražaj i samostalan odabir tehnike slikanja, te će se raditi na tome da se što više korisnika uživi u svoj rad što će uvelike povećati njihovu produktivnost i maštovitost, razvoj grafomotorike i fine motorike.

Sudjelovanjem u kulinarskoj radionici osobe s intelektualnim teškoćama upoznat će se s načinom korištenja pribora za jelo i načinom obrade namirnica. Pomoću verbalnih i demonstrativnih uputa voditelja pobliže će se upoznati s praćenjem i izvedbom recepata korak po korak. Ove aktivnosti potiču na aktivno provođenje vremena što im uvelike pomaže kod smanjivanja tjeskobe, napetosti i razdražljivosti, te poboljšava njihove međusobne i emocionalne odnose te verbalnu i neverbalnu komunikaciju.

U radionici komunikacije osobe s intelektualnim teškoćama sudjelovat će u obilježavanju važnijih dana kroz godinu. Uz pomoć voditeljice obrađivat će povijesne, zemljopisne teme i teme općeg znanja te upotpuniti kompetencije stečene njihovim prijašnjim obrazovanjem, uključujući i osnove engleskog jezika, abecedu i znakovnu abecedu. Time će im biti pružena mogućnost učenja novih stvari, ali ujedno će moći samostalno pregledati teme, izraziti svoje mišljenje, naučiti raditi u timu uz prihvaćanje sugestija ostalih korisnika i voditelja.

Spomenute radionice osmišljene su s ciljem da upotpunjuju jedna drugu i tako pridonesu ostvarenju zadanih ciljeva. Samim time, korisnicima će se povećati samopouzdanje, samopoštovanje te ujedno i međusobno uvažavanje. Važno je napomenuti da će navedene radionice korisnicima upotpuniti vrijeme i osjećaj vrijednosti.

Koprivničke vode prepoznale su trud i zalaganje Udruge za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“, te nastavile praksu podržavanja i poticanja ovakvih dobrotvornih projekata, na čemu im se srdačno zahvalila predsjednica udruge gđa. Nevenka Fuchs i naglasila da im takvo priznanje i podrška u radu udruge daje snagu i volju da se udruga i dalje bori za kvalitetniji život svojih članova, djece s teškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim teškoćama.

Objavljen tender za javnu nabavu za izgradnju kanalizacijske mreže u obuhvatu šest općina u sklopu projekta Aglomeracije Koprivnica vrijednosti 138 milijuna kuna

U Koprivničkim vodama 8. lipnja 2020. godine održan je radni sastanak vezano uz projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, na kojem su prisustvovali gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić, načelnica općine Đelekovec Štefica Sirutka, načelnik općine Drnje Petar Dombaj, načelnik općine Rasinje Danimir Kolman te predsjednik uprave i članica uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras i Sandra Sinjeri.

Predsjednik uprave Zdravko Petras prisutne je izvijestio o dosad sprovedenim aktivnostima nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Aglomeracija Koprivnica i Ugovora o sufinanciranju projekta Aglomeracija Koprivnica s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama, koji je potpisan 16. prosinca 2019. godine.

U tom razdoblju Koprivničke vode sprovele su sukladno zakonskoj regulativi i od strane nadležnih ministarstava i Hrvatskih voda propisanih procedura dosta složene i dugotrajne postupke pretkontrole natječajne dokumentacije, „Ex ante“ kontrolu SAFU-a, te postupak javnog savjetovanja, nakon čega su u postupak javne nabave potkraj siječnja objavljeni tender za upravljanje projektom, procijenjene vrijednosti 7,5 milijuna kuna i tender za promidžbu i vidljivost projekta procijenjene vrijednosti 730 tisuća kuna. Za oba tendera prikupljene su ponude i u tijeku je završni postupak kontrole ponuda, te bodovanja i odabira najpovoljnijih.

Sredinom svibnja u postupak javne nabave objavljen je tender za poslove stručnog nadzora na projektu, procijenjene vrijednosti 14,7 milijuna kuna, te 26. svibnja tender za javnu nabavu za izgradnju kanalizacijske mreže u obuhvatu šest općina u sklopu projekta Aglomeracija Koprivnica, procijenjene vrijednosti 138,3 milijuna kuna.

Do kraja lipnja u postupak javne nabave objavit će se tender za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje na području obuhvata grada Koprivnice s prigradskim naseljima, procijenjene vrijednosti 185,8 milijuna kuna.

Planirani početak radova je potkraj jeseni ove godine, nakon sprovedbe postupka prikupljanja ponuda, kontrole i bodovanja ponuda, odabira najpovoljnijih ponuda i potpisivanja ugovora s odabranim izvođačima radova. Radovi moraju biti gotovi do kraja 2023. godine.

Vrijednost cjelokupne investicije projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ prema Studiji izvedivosti je 410 milijuna kuna, od čega na sufinanciranje Europske unije otpada 69,2 % odnosno 283,8 milijuna kuna, na sufinanciranje Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike 92,5 milijuna kuna, a obveza lokalne komponente financiranja projekta koju trebaju isfinancirati jedinice lokalne samouprave iz obuhvata projekta je 33,7 milijuna kuna.

 

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe vodom u naseljima Panovljani i Paunovac

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga, da će zbog prekida opskrbe električnom energijom na vodoopskrbnim objektima dana 28. 05. 2020. godine (četvrtak) u trajanju od 830  do 1330  sati biti prekinuta opskrba vodom u naseljima Panovljani i Paunovac.

Za vrijeme prekida  privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom koja će biti smještena u naselju Paunovac kod kućnog broja 5.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe vodom u Ulici sveti Vid u Draganovcu

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži u srijedu 20. svibnja 2020. godine u trajanju od 8:00 do 14:00 sati biti prekinuta opskrba vodom u Ulici svetog Vida od kućnog broja 114 do 156, naselje Draganovec.

Za vrijeme prekida privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom koja će biti smještena u Ulici svetog Vida kod kućnog broja 16.

Zahvaljujemo na razumijevanju.