22. ožujka 2019. godine: Svjetski dan voda – „Voda za sve“

„Tko god da jesi i gdje god da živiš, voda je tvoje ljudsko pravo!“

Svjetski dan zaštite voda obilježava se već dvadeset šestu godinu za redom 22. ožujka, s ciljem podizanja svijesti javnosti i skretanja globalne pozornosti na značaj i važnost vode te promicanja održivog korištenja postojećih vodnih resursa. Svake godine Svjetski dan voda naglašava po jedan specifični aspekt vode pa se ovogodišnji obilježava pod motom „Voda za sve“.

Voda pokriva više od 70 % površine Zemlje. Život na Zemlji počeo je u vodi, pa stoga nije iznenađujuće da je ona potrebna svim živim organizmima na našem plavom planetu.
Danas, 2,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, što utječe na njihovo zdravlje, obrazovanje i život.

Agenda za održivi razvoj do 2030. godine nedvojbeno ima zacrtan put kako do 2030. godine apsolutno svi moraju imati pristup pitkoj vodi, bez ikakve diskriminacije.
Preporučeno je niz mjera od npr. integriranog upravljanja vodnim resursima na svim razinama uključujući prekograničnu suradnju, podupirati i pružati konkretnu pomoć zemljama u razvoju, povećati transfer znanja i tehnologije, onemogućiti onečišćenje okoliša.

Možemo se smatrati sretnima što imamo neometan pristup čistoj, pitkoj vodi koja je sigurna za upotrebu. U Africi i Aziji gotovo tri četvrtine stanovništva nema čistu pitku vodu.

Moramo čuvati naše izvore pitke vode čistima – ne samo zbog zaštite okoliša, već zbog zaštite našeg zdravlja!

Koprivničke vode u sklopu akcije obilježavanja ovog značajnog datuma u zaštiti prirode, uključile su se u projekt „Platnenim torbama spašavamo Zemlju“ koji je pokrenut u suradnji s dječjim vrtićem Tratinčica, Gradom Koprivnica, Komunalcem i Komingom.

Plastične vrećice kao i plastični otpad velika su prijetnja našem okolišu, a time i velika prijetnja zagađivanju izvora vode i vode općenito.

Također, na sam Svjetski dan voda, 22. ožujka 2019. godine, nekoliko razreda OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ te dječji vrtić Igra posjetit će Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, a u dječjem vrtiću Trantinčica održati će se radionica od strane zaposlenika Koprivničkih voda.

 

Koprivničke vode sudjelovale na Benchmarking konferenciji i radionici

Predstavnici Koprivničkih voda, Sandra Sinjeri i Damir Ruk, sudjelovali su na Benchmarking konferenciji i radionici javnih vodnih poduzeća proširene podunavske regije koja je ove godine održana u periodu 27.02. – 01.03.2019. godine u Subotici u Srbiji.

Cilj Benchmarking-a je usporedba isporučitelja javnih vodnih usluga koji su aktivno uključeni u program. Za navedeno je potrebno  kvantificirati i indeksirati primarno tehničke i ekonomske aspekte rada i poslovanja, a to se provodi kroz otvorenu platformu i zajedničku bazu podataka. Zaključni podaci na bazi 2017. godine pokazuju da su Koprivničke vode lider na području javnih vodnih usluga, kako u vodoopskrbi tako i u odvodnji.

Ova konferencija bila je i prigoda da se istaknuta poduzeća i pojedinci nagrade za svoj dosadašnji doprinos te su takvo priznanje dobile i Koprivničke vode koje već petu godinu aktivno sudjeluju u radu Benchmarking inicijative podunavskih zemalja.

Kratak prekid opskrbe vodom u ulici Čarda

Obavještavamo korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži dana 13.03.2019. godine (srijeda) u trajanju od 800  do 1000  sati biti prekinuta opskrba vodom u ulici Čarda, neparni brojevi od 9 do 25 i parni brojevi od 4 do 22.

Za vrijeme radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži privremena opskrba pitkom vodom biti će osigurana cisternom koja će biti smještena u ulici Čarda ispred kućnog broja 17c.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Izgradnja i rekonstrukcija dijela vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Čarda u Koprivnici

Dana 04.02.2019. godine nastavljeni su radovi na izgradnji i rekonstrukciji dijela vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Čarda u Koprivnici.

Predviđena rekonstrukcija se odnosi na dvije dionice, prva za koju su radovi u tijeku, dužine 300 metara i druga koja je u produžetku ulice prema Đelekovečkoj cesti, dužine 205 metara.

 

Cilj realizacije projekta je zamijeniti dotrajalu vodoopskrbnu mrežu s novim opskrbnim cjevovodom te ujedno izvesti nove priključke s vodomjernim oknima. Investicija je nastavak rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u predmetnoj ulici, koja je započela 2017. godine zajedno s obnovom asfaltnog zastora ceste.

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode koje ujedno i financiraju rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u Ulici Čarda.

Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost  ugovornih  građevinskih radova je 269.090,80 kuna bez PDV-a, dok uslugu stručnog  nadzora  nad  izvođenjem  radova  obavlja  TH projekt d.o.o.

Očekivani rok završetka radova je 40 kalendarskih dana odnosno sredina mjeseca ožujka 2019. godine.

Koprivničke vode s Hrvatskim vodama dogovorile sufinanciranje investicija u 2019. godini

U Koprivničkim vodama 19.02.2019. godine održan je radni sastanak na temu provedenih investicija vodno komunalne infrastrukture u 2018. godini te planiranih projekata koji će se realizirati u suradnji s Hrvatskim vodama, gradom Koprivnicom i općinama na uslužnom području Koprivničkih voda u 2019. godini.

Sastanku s predstavnicima Koprivničkih voda prisustvovali su zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, voditelj sektora korištenja voda Đino Zmijarević, voditelj vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Danijel Bunić, sa suradnicima, gradonačelnik Mišel Jakšić, saborski zastupnik Branko Hrg, predsjednica uprave Komunalca Nataša Tetec, te načelnici općina Stjepan Milinković, Mario Hudić, Vlado Bakšaj i Danimir Kolman.

  

Predsjednik uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras naglasio je da se odlična suradnja s Hrvatskim vodama i općinama koje se nalaze na području koprivničke Podravine iskazuje kroz projekte u kojima se zajedno sudjeluje. Najbolji pokazatelj je ukupna vrijednost provedenih investicija u iznosu od 6,8 milijuna kuna za 2018. godinu, od čega su Hrvatske vode sudjelovale s 5,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Navedeni su i planirani projekti za 2019. godinu koji će se realizirati uz pomoć Hrvatskih voda i općina na čijem se području planira izgradnja vodno komunalne infrastrukture, te nastavak provođenja projekta Aglomeracije Koprivnica kao najvećeg infrastrukturnog projekta na području Koprivničko – križevačke županije.

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, sa svojim najbližim suradnicima napomenuo je da su Hrvatske vode spremne pomoći u realizaciji pripremljenih projekata te da sve stručne službe Hrvatskih voda stoje na raspolaganju za suradnju. Naglasio je da je cilj Hrvatskih voda pomoći u iskorištavanju resursa koji su namijenjeni za projekte Grada Koprivnice i općina preko Koprivničkih voda.

Načelnici općina izjavili su zahvalnost i zadovoljstvo što se navedenim infrastrukturnim  projektima podiže standard i kvaliteta života u njihovim općinama te se ujedno nadaju da će se ovakav oblik suradnje s Koprivničkim vodama i Hrvatskim vodama nastaviti i dalje.

Saborski zastupnik Branko Hrg izrazio je zadovoljstvo održanim sastankom te je kao saborski zastupnik s područja Koprivničko – križevačke županije obećao pomoć u realizaciji investicija planiranih za 2019. godinu.

Kratak prekid opskrbe vodom u naselju Jagnjedovec

Obavještavamo cijenjene korisnike, da zbog prekida opskrbe električnom energijom na vodoopskrbnim objektima  dana 20.02.2019. godine (srijeda) u trajanju od 0830  do 1300  sati neće biti vode u naselju Jagnjedovec od kućnog broja 50 do 123.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama

Poštovani korisnici naših usluga,

Koprivničke vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje brine o upravljanju kvalitetom i zaštitom okoliša, te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i HACCP principima.

Zadovoljstvo korisnika temeljni je cilj poslovanja našeg društva. Stoga Vas molimo da ispunite anonimni anketni upitnik, kako bismo na temelju Vašeg ocjenjivanja i prikupljenih prijedloga i komentara mogli podići kvalitetu usluge na još višu razinu, a u skladu s Vašim potrebama i željama.

Anketne upitnike možete ispuniti putem poveznica:

Korisnici usluga u kategoriji kućanstva
Anketa: Zadovoljstvo korisnika uslugama koje pruža Društvo Koprivničke vode d.o.o.

Korisnici usluga u kategoriji poslovnog subjekta (obrti, poduzetnici i trgovačka društva)
Anketa: Zadovoljstvo poslovnih subjekata uslugama koje pruža Društvo Koprivničke vode d.o.o.

Unaprijed se zahvaljujemo na sudjelovanju.

Bušenje dva nova zamjenska zdenca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici

U tijeku su radovi na bušenju dva nova zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici, kao prva faza radova na izgradnji i opremanju dvaju novih zdenaca na tom izvorištu pitke vode za javnu vodoopskrbu. U sklopu tih radova uz bušenje obavit će se i radovi probnog crpljenja a na temelju dobivenih  rezultata dobiti će se ulazni hidraulički parametri i parametri kvalitete vode za tehnološko opremanje novih zdenaca za radove druge faze koji su predviđeni tijekom 2019. godine.

Novi zdenci buše se do dubine od 40 m i zamijeniti će dva najstarija zdenca izvorišta Ivanščak, B1 i B2 koji su izgrađeni 1974. godine. U svojem su eksploatacijskom vijeku dali više desetaka milijuna prostornih metara vode koja je po svim mjerenim parametrima kvalitete vode i tijekom cijelog vremena eksploatacije zdenaca zdravstveno ispravna za piće. Korištenje zdenaca s takvim količinama crpljene vode u vremenu od 45 godina ukazuje na jako dobro održavanje zdenaca, te su oni značajno premašili planirani eksploatacijski vijek. Zbog njihovog sadašnjeg stanja izgradnja novih zdenaca je tehničko-ekonomski bolje rješenje od rekonstrukcija postojećih dotrajalih koji će biti u funkciji do potpunog završetka radova druge faze odnosno puštanja u rad novih zdenaca.

Opremanjem novih zdenaca i njihovim uključivanjem u proizvodnju značajno će se povećati sigurnost vodoopskrbe na uslužnom području Koprivničkih voda.

Vrijednost radova iznosi oko 500 tisuća kuna od kojih 80 % sredstava sufinanciraju Hrvatske vode, a 20 % u vrijednosti investicije su sredstva Koprivničkih voda.

Radove prve faze izvodi Vodovod-Hidrogeološki radovi d.o.o. koji bi trebali biti gotovi do 20. prosinca ove godine.

Zamjena opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže u ulici Severovec u Koprivnici

Koprivničke vode d.o.o. 27.11.2018. godine započele su sa radovima na interventnoj zamjeni opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 110 u ulici Severovec u Koprivnici.

Opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 110 u ulici Severovec izgrađen je 1984. godine, a budući da je na navedenom cjevovodu zbog dotrajalosti već bilo kvarova i prekida u vodoopskrbi nužno je bilo ući u investiciju zamjene opskrbnog cjevovoda duljine 221 metara i rekonstrukciju 19 kućnih priključaka.

Građevinske i monterske radove na interventnoj zamjeni javne vodoopskrbne mreže i priključaka izvodi Koming d.o.o. iz Koprivnice.

 

Radi zahtjevnosti radova, predviđeni rok za završetak radova je kraj prosinca, a sama investicija procjenjuje se na 200.000,00 kuna bez PDV-a, čiji trošak će u potpunosti snositi Koprivničke vode.

Za vrijeme izvođenja sanacije mogući su prekidi i poremećaji u vodoopskrbi, a za vrijeme trajanja radova na snazi će biti posebna regulacija prometa. O svim predvidivim poremećajima u vodoopskrbi i odvijanju prometa, javnost će putem medija biti pravodobno obaviještena.