Završena izgradnja fekalne kanalizacije naselja Gola

Krajem svibnja završili su radovi na izgradnji II. Faze izgradnje fekalne kanalizacijske mreže u naselju Gola u sklopu aglomeracije Gola, a 10. lipnja obavljen je i tehnički pregled na novoizgrađenoj kanalizacijskoj mreži. Radovi su se izvodili od 24. srpnja 2018. godine i izgrađeno je ukupno 2.840 m kanalizacijskih cjevovoda u Dravskoj ulici i Ul. Petra Preradovića u Goli i izgrađena je jedna prepumpna stanica. Vrijednost izvedenih radova II. Faze izgradnje kanalizacijske mreže je oko 3,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a investicija je financirana sredstvima Hrvatskih voda 80% iz programa EIB/CEIB, a preostali iznos od 20% financiran je sredstvima Općine Gola.

Izgradnjom II. Faze izgradnje fekalne kanalizacije naselja Gola završena je izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Gola u koju je ukupno uloženo oko 17,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a izgrađeno je ukupno 5,0 km kanalizacijskih cjevovoda, 3 prepumpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Gola. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Gola izgrađen je u 2017. godini, a stavljen u funkciju s početkom 2018. godine po dobivenoj uporabnoj i vodopravnoj dozvoli, i čini zasebni funkcionalni sustav odvodnje otpadnih voda (aglomeraciju) u nadležnosti Koprivničkih voda. Lokacija UPOV-a Gola je uz sam granični prijelaz s Republikom Mađarskom, uz potok Ždalicu koji služi za prihvat pročišćenih otpadnih voda s uređaja.

U sklopu izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Gola izgrađeni su i kanalizacijski priključci u građevinske parcele što će pojednostaviti postupak priključenja i olakšati mještanima naselja Gola financijski trošak priključenja na sustav javne odvodnje na koji su se obvezni priključiti u narednih 12 mjeseci sukladno obvezama iz Zakona o vodama.

Obavijest o sanaciji puknuća cijevi u ulici Frana Galovića

U ponedjeljak 06.05.2019. godine u 05 51 sati, došlo je do puknuća glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 250 mm u ulici Frana Galovića ispred kućnog broja 25 u Koprivnici. Kvar na vodoopskrbnoj mreži detektiran je u nadzorno upravljačkom sustavu vodoopskrbne mreže kao nagli pad tlaka u vodoopskrbnom sustavu. Dežurne ekipe Koprivničkih voda odmah su izašle na teren i započele sa zatvaranjem istjecanja glavnog opskrbnog cjevovoda, a nakon prekida istjecanja vode i zatvaranja vodovoda te stavljanjem u pogon alternativnih dobavnih pravaca pitke vode, u 630  sati  uspostavljena je normalizacija vodoopskrbe i tlaka u vodoopskrbnom sustavu. Zbog intenziteta kvara u vodoopskrbnom sustavu došlo je do pada tlaka, što su osjetili korisnici vodnih usluga na dijelu uslužnog područja Koprivničkih voda osobito u sjevernom i istočnom dijelu grada Koprivnice. Sanacija kvara započeta je odmah, te će se nastaviti tijekom današnjeg dana. Predviđeni završetak sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži je danas oko 17 sati, a za vrijeme trajanja sanacije kvara planiramo da neće biti poremećaja u vodoopskrbi, te će svi korisnici na uslužnom području imati standardnu isporuku vodne usluge osim dijela korisnika u ulici Frana Galovića u Koprivnici, kojima će opskrba vodom biti osigurana cisternom koja će biti pozicionirana ispred kućnog broja 24 kod trgovine Frigo.

Zbog intenziteta kvara i građevinskih radova na sanaciji za promet će danas biti zatvorena dionica ulice Frana Galovića od raskrižja Frana Galovića s Pavelinskom i raskrižja Frana Galovića s Dravskom ulicom.

Glavni opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 250 mm u ulici Frana Galovića stari je 40-ak godina. Za njegovu rekonstrukciju imamo izrađenu projektnu dokumentaciju, ishođenu građevinsku dozvolu i rekonstrukcija je predviđena da se sprovede s projektom Aglomeracija Koprivnica.

 Cijenjenim korisnicima ispričavamo se zbog prekida i poremećaja u vodoopskrbi i molimo ih za razumijevanje.

Terenski posjet delegacije BiH na UPOV Herešin

Dana 30.04.2019. godine Koprivničke vode ugostile su gradonačelnika grada Široki Brijeg Miru Kraljevića sa svojim suradnicima iz gradske uprave i tvrtke isporučitelja vodnih usluga na njihovom području sa svrhom upoznavanja prisutnih sa suvremenim procesom pročišćavanja otpadne vode. Djelatnice Koprivničkih voda, Sanja Horvat i Nikolina Vargović tom su prilikom objasnile cijeli proces pročišćavanja na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Herešin.

Nakon terenskog posjeta Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Herešin, delegaciju iz Bosne i Hercegovine primila je članica uprave Koprivničkih voda Sandra Sinjeri i upoznala ih je ukratko s radom poduzeća i informirala ih je o projektu Aglomeracija Koprivnica te istaknula da smo lideri na području javnih vodnih usluga, kako u vodoopskrbi tako i u odvodnji.

Tijekom posjeta primio ih je i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić sa suradnicama, Ksenijom Ostriž i Melitom Samoborec.

Gradonačelnik Širokog Brijega izrazio je veliko zadovoljstvo s posjetom i korisnim informacijama koje su dobili o pročistaču te je zaključio da nisu pogriješili u odluci o izgradnji pročistača otpadnih voda te će im prenesena iskustava uvelike koristiti.

Održana tradicionalna biciklijada Koprivničkih voda

U subotu 06.04.2019. godine održana je 5. biciklijada zaposlenika Koprivničkih voda i Komunalca. Po lijepom i sunčanom vremenu bicikliralo se cca 35 km po koprivničkim biciklističkim stazama i Bilogorskim šumskim putevima.

Obiđena su obadva vodocrpilišta u nadležnosti Koprivničkih voda – Lipovec i Ivanščak, obišao se aktivni prirodni šumski izvor pitke vode iza naselja Glogovac, te vodosprema Hudovljani.

Rekreativno – edukativno druženje ljubitelja biciklizma i prirode trajalo je nešto više od tri sata i završilo je  druženjem na Vodocrpilištu Ivanščak.

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 07.09.2018. godine, Koprivničke vode d.o.o. objavljuju:

Javni natječaj za 2019. godinu

Upute za prijavitelje

Opis programa ili projekta

Proračun programa-projekta

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

Životopis voditelja programa projekta

Ocjena kvalitete programa projekta

Ugovor br.___ o dodjeli financijskih-nefinancijskih sredstava programu-projektu od interesa za opće dobro

Opisno izvješće programa-projekta

Financijsko izvješće programa-projekta

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro

 

Povodom Dana voda posjetili su nas naši najmlađi građani

Dana, 22. ožujka povodom obilježavanja Svjetskog dana voda, posjetili su nas na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Herešinu učenici 3.a i 3.b razreda OŠ “A. N. Gostovinski” te dječji vrtić „Igra“.

Djelatnica Koprivničkih voda, Nikolina Vargović tom je prilikom objasnila cijeli ciklus pročišćavanja otpadnih voda.

 

Zbog činjenice da je život bez vode nemoguć, želimo podići svijest o razini zaštite okoliša od štetnih utjecaja ispuštanja otpadnih voda i podići razinu zaštite ljudskog zdravlja od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju putem osiguranja njezine čistoće i stanja koje ne šteti ljudskom zdravlju.

„Platnenim torbama spašavamo zemlju“

Koprivničke vode su se uoči Svjetskog dana voda uključile u projekt „Platnenim torbama spašavamo zemlju“ zajedno s dječjim vrtićem Tratinčica, Gradom Koprivnica, Komunalcom i Komingom, a koji je javnosti predstavljen danas u objektu Loptica dječjeg vrtića Tratinčica. Statistike su pokazale da je više od 80 posto vode kontaminirano plastikom.

Upravo zbog toga odlučili smo osvijestiti djecu i njihove roditelje o važnosti korištenja platnenih vrećica i izbjegavanja plastičnih vrećica. Platnene torbe djeca oslikavaju na temu Svjetskog dana voda i zaštite voda te zaštite okoliša.

U sklopu projekta biti će organizirane prezentacije u vrtićkim odgojnim skupinama kojima će se djeca upoznati s opasnostima korištenja plastičnih vrećica i plastične ambalaže, dok su za roditelje pripremljeni informativni letci.

Jedna od glavnih aktivnosti bit će sakupljanje plastičnih vrećica. Svako dijete za donesenih 10 plastičnih vrećica dobilo je u zamjenu platnenu torbu koju će same oslikavati – objasnila je ravnateljica dječjeg vrtića Tratinčica, Ida Šipek.

Ujedno će djeca donesenim plastičnim vrećicama simbolički izrađivati čudovišta kako bi se prikazala opasnost plastike za svijet.

Gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić naglasio je kako je ponosan na društveno odgovorni komunalni sustav i kako cijelu priču spajaju s Tratinčicom, pohvalivši njihov svakodnevni rad.  Ovo je dodatna edukacija od malih nogu da moramo čuvati našu planetu jer trenutno nemamo nijednu drugu. Drago mi je zbog uloženog truda da se danas izađe s projektom i omogućimo roditeljima da se uključe – izjavio je Jakšić.

Članica Uprave Komunalca Dubravka Horvat navela je još jednu aktivnost kojom će djeca povodom Dana voda napraviti plakate, a isti će biti izloženi na tržnici. I dalje ćemo, zasigurno, podržavati ovakve projekte. Od najmanjih se uzrasta potiče razdvajanje. Zemlju možemo čuvati samo ako svi zajedno sudjelujemo – izjavila je članica Uprave Komunalca Dubravka Horvat.

Ovogodišnji Svjetski dan voda obilježava se pod motom „Nikoga ne smijemo ostaviti po strani – Voda za sve“. Agenda 2030 ima nekoliko ciljeva za održivi razvoj do 2030. godine, a jedan od njih je Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve.

  

22. ožujka 2019. godine: Svjetski dan voda – „Voda za sve“

„Tko god da jesi i gdje god da živiš, voda je tvoje ljudsko pravo!“

Svjetski dan zaštite voda obilježava se već dvadeset šestu godinu za redom 22. ožujka, s ciljem podizanja svijesti javnosti i skretanja globalne pozornosti na značaj i važnost vode te promicanja održivog korištenja postojećih vodnih resursa. Svake godine Svjetski dan voda naglašava po jedan specifični aspekt vode pa se ovogodišnji obilježava pod motom „Voda za sve“.

Voda pokriva više od 70 % površine Zemlje. Život na Zemlji počeo je u vodi, pa stoga nije iznenađujuće da je ona potrebna svim živim organizmima na našem plavom planetu.
Danas, 2,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, što utječe na njihovo zdravlje, obrazovanje i život.

Agenda za održivi razvoj do 2030. godine nedvojbeno ima zacrtan put kako do 2030. godine apsolutno svi moraju imati pristup pitkoj vodi, bez ikakve diskriminacije.
Preporučeno je niz mjera od npr. integriranog upravljanja vodnim resursima na svim razinama uključujući prekograničnu suradnju, podupirati i pružati konkretnu pomoć zemljama u razvoju, povećati transfer znanja i tehnologije, onemogućiti onečišćenje okoliša.

Možemo se smatrati sretnima što imamo neometan pristup čistoj, pitkoj vodi koja je sigurna za upotrebu. U Africi i Aziji gotovo tri četvrtine stanovništva nema čistu pitku vodu.

Moramo čuvati naše izvore pitke vode čistima – ne samo zbog zaštite okoliša, već zbog zaštite našeg zdravlja!

Koprivničke vode u sklopu akcije obilježavanja ovog značajnog datuma u zaštiti prirode, uključile su se u projekt „Platnenim torbama spašavamo Zemlju“ koji je pokrenut u suradnji s dječjim vrtićem Tratinčica, Gradom Koprivnica, Komunalcem i Komingom.

Plastične vrećice kao i plastični otpad velika su prijetnja našem okolišu, a time i velika prijetnja zagađivanju izvora vode i vode općenito.

Također, na sam Svjetski dan voda, 22. ožujka 2019. godine, nekoliko razreda OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ te dječji vrtić Igra posjetit će Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, a u dječjem vrtiću Trantinčica održati će se radionica od strane zaposlenika Koprivničkih voda.

 

Koprivničke vode sudjelovale na Benchmarking konferenciji i radionici

Predstavnici Koprivničkih voda, Sandra Sinjeri i Damir Ruk, sudjelovali su na Benchmarking konferenciji i radionici javnih vodnih poduzeća proširene podunavske regije koja je ove godine održana u periodu 27.02. – 01.03.2019. godine u Subotici u Srbiji.

Cilj Benchmarking-a je usporedba isporučitelja javnih vodnih usluga koji su aktivno uključeni u program. Za navedeno je potrebno  kvantificirati i indeksirati primarno tehničke i ekonomske aspekte rada i poslovanja, a to se provodi kroz otvorenu platformu i zajedničku bazu podataka. Zaključni podaci na bazi 2017. godine pokazuju da su Koprivničke vode lider na području javnih vodnih usluga, kako u vodoopskrbi tako i u odvodnji.

Ova konferencija bila je i prigoda da se istaknuta poduzeća i pojedinci nagrade za svoj dosadašnji doprinos te su takvo priznanje dobile i Koprivničke vode koje već petu godinu aktivno sudjeluju u radu Benchmarking inicijative podunavskih zemalja.