Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe

Obavještavamo korisnike vodnih usluga u naseljima Lepavina, Donjara, Mali Grabičani, Mali Poganac, Mali Botinovac, Veliki Botinovac i Rijeka Koprivnička, da će zbog radova na vodovodnoj mreži u utorak 17.11. 2020. godine biti mogući prekidi i poremećaji u opskrbi vodom od 8,00 – 11,00 sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se cisternom smještenom na lokaciji Lepavina 110.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Koprivničke vode uspješno završile projekt proširenja vodovodne i kanalizacijske mreže u naselju Draganovec uz povlačenje 1.542.100,00 kn bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine

18. srpnja 2019. godine Predsjednik uprave Koprivničkih voda d.o.o. Zdravko Petras u prostorijama Ministarstva poljoprivrede potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 1.542.100,00 kn (bez PDV-a) za projekt Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu prigradskog naselja Draganovec.

Projekt je planiran s ciljem unapređenja vodnokomunalne infrastrukture na području naselja Draganovec, radi poboljšanja ekološkog stanja i doprinosa zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Trase obuhvata projekta obuhvaćaju ulice Sveti Vid, Bukovačku i Mirni dol, s tri trase vodovoda profila DN 110 mm ukupne duljine 673 m i pet trasa fekalne kanalizacije profila DN 300 mm ukupne duljine 1.008 m.

Radovi vrijedni 1.720.000,00 kn (bez PDV-a) nakon provedenog postupka javne nabave započeli su u ožujku 2020. godine i završeni su u kolovozu, unutar predviđenog roka. Kako bi se omogućilo što prije priključenje građana na izgrađeni sustav, u listopadu je uspješno obavljen tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola za predmetni projekt.

Za izgradnju mreže sustava vodoopskrbe i sustava javne odvodnje zajedno s priključcima, Koprivničke vode osigurale su i financijska sredstva iz naknade za razvoj, koja su pokrila razliku u odnosu na dodijeljena sredstva Ministarstva poljoprivrede, zbog povećanja cijena radova u odnosu na planirane cijene prije postupka javne nabave.

Tijekom i nakon izgradnje trajao je proces administrativne kontrole zahtjeva za potporu od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te je utvrđeno da Koprivničke vode u potpunosti udovoljavaju uvjetima propisanim natječajem i donesena je od strane Agencije Odluka o dodijeli bespovratnih sredstava u punom iznosu sukladno potpisanom ugovoru. Time su Koprivničke vode uspješno završile projekt „Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu prigradskog naselja Draganovec“ i povukle sva ugovorena bespovratna sredstva za predmetnu investiciju.

   

Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe

Obavještavamo korisnike vodnih usluga u Ulici kneza Branimira od kbr. 28 do 78, te ulicama Vinički put, Čomborov put, Dubovečki Breg, Josipa Sirutke, I i II Vinički odvojak, Ivana Trubelje, Dubovečki dol, Vinica, Zvirišće i dijela ulice N. Sertića da će zbog radova na elektroenergetskoj mreži u četvrtak 12.11. 2020. godine biti mogući prekidi i poremećaji u opskrbi vodom u vremenu od 8,30 – 11,00 sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se cisternom smještenom ispred društvenog doma u Ulici Vinica br. 65.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe na Trgu kralja Zvonimira br. 1. i 4.

Obavještavamo korisnike vodnih usluga na Trgu kralja Zvonimira br. 1. i 4. da će zbog planiranih radova na vodovodnoj  mreži u četvrtak 29. listopada 2020. godine biti prekid u opskrbi vodom u razdoblju od 8 – 15  sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se autocisternom smještenom na parkiralištu ispred zgrade br. 1.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe na Trgu kralja Zvonimira br. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 20.

Obavještavamo korisnike vodnih usluga na Trgu kralja Zvonimira br. 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 20 da će zbog planiranih radova na vodovodnoj  mreži u srijedu 28. listopada 2020. godine biti prekid u opskrbi vodom u razdoblju od 8 – 15  sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se autocisternom smještenom na parkiralištu ispred zgrade br. 5.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe na Trgu kralja Zvonimira

Obavještavamo korisnike vodnih usluga na Trgu kralja Zvonimira 2 i Trgu kralja Zvonimira 3, da će zbog planiranih radova na vodovodnoj  mreži u utorak 27. listopada 2020. godine biti prekid u opskrbi vodom u razdoblju od 8 – 15  sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se autocisternom smještenom ispred zgrade.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o obvezi priključenja postojećih građevina na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje u ulici Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec

Temeljem članka 55. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19 ), obavještavamo sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području na kojem je izgrađen javni sustav vodoopskrbe i odvodnje prema projektnoj dokumentaciji – Proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol, da su dužni priključiti svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje.

Obavijest se odnosi na sve vlasnike odnosno posjednike koji do sada nisu priključili svoju nekretninu na izgrađeni javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, a za koje postoje tehnički uvjeti priključenja.

Zahtjev za priključenje na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine podnosi društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. kao javnom isporučitelju vodnih usluga, na adresu Komunalac d.o.o. Mosna 15 Koprivnica (šalter sala) temeljem pisanog zahtjeva u uredovno vrijeme koje je svaki radni dan od 10:00 do 12:00.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u prostorijama društva Koprivničke vode d.o.o. osobno ili na broj telefona 048/251-819 kod g. Renato Mikulinjak, referenta za priključke.

Započeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u Kolodvorskoj, Viničkoj i Podravskoj ulici vrijednosti 1,2 milijuna kuna

19.10.2020. godine započeli su radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe zajedno s priključcima u Kolodvorskoj ulici, Viničkoj ulici i Podravskoj ulici u Koprivnici.

Planiranom investicijom nastavlja se rekonstrukcija postojećeg distributivnog cjevovoda i priključaka u Kolodvorskoj ulici, koja je 2016. godine rekonstruirana do zgrade željezničkog kolodvora u sklopu novog prometnog rješenja predmetne ulice.

Nastavak na rekonstrukciji postojeće vodoopskrbne mreže i priključaka obuhvatit će Kolodvorsku ulicu, dio Viničke ulice do križanja s Križevačkom ulicom, te dio Podravske ulice.

Planiranom investicijom izgradit će se 3 trase cjevovoda sustava javne vodoopskrbe profila 160 mm, ukupne duljine 1.011 metara.

Investitor izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovornih građevinskih radova je oko 1,2 milijuna kuna bez PDV-a.

Očekivani rok završetka svih radova je veljača 2021. godine.

Za vrijeme izvođenja radova postavljena je privremena regulacija prometa u Kolodvorskoj ulici cestovnim semaforima, pa se mole građani za razumijevanje zbog povremenih zastoja u prometu.

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe vodom u naselju Jagnjedovec

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na elektroenergetskoj  mreži u četvrtak 8. kolovoza 2020. godine u naselju Jagnjedovec biti prekinuta opskrba vodom u periodu od 800  do 1500  sati.

Za vrijeme radova na mreži privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom smještenom kod kućnog broja 84. u Jagnjedovcu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.