Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe na Trgu kralja Zvonimira br. 1. i 4.

Obavještavamo korisnike vodnih usluga na Trgu kralja Zvonimira br. 1. i 4. da će zbog planiranih radova na vodovodnoj  mreži u četvrtak 29. listopada 2020. godine biti prekid u opskrbi vodom u razdoblju od 8 – 15  sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se autocisternom smještenom na parkiralištu ispred zgrade br. 1.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe na Trgu kralja Zvonimira br. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 20.

Obavještavamo korisnike vodnih usluga na Trgu kralja Zvonimira br. 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 20 da će zbog planiranih radova na vodovodnoj  mreži u srijedu 28. listopada 2020. godine biti prekid u opskrbi vodom u razdoblju od 8 – 15  sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se autocisternom smještenom na parkiralištu ispred zgrade br. 5.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe na Trgu kralja Zvonimira

Obavještavamo korisnike vodnih usluga na Trgu kralja Zvonimira 2 i Trgu kralja Zvonimira 3, da će zbog planiranih radova na vodovodnoj  mreži u utorak 27. listopada 2020. godine biti prekid u opskrbi vodom u razdoblju od 8 – 15  sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se autocisternom smještenom ispred zgrade.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o obvezi priključenja postojećih građevina na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje u ulici Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec

Temeljem članka 55. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19 ), obavještavamo sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području na kojem je izgrađen javni sustav vodoopskrbe i odvodnje prema projektnoj dokumentaciji – Proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol, da su dužni priključiti svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje.

Obavijest se odnosi na sve vlasnike odnosno posjednike koji do sada nisu priključili svoju nekretninu na izgrađeni javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, a za koje postoje tehnički uvjeti priključenja.

Zahtjev za priključenje na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine podnosi društvu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. kao javnom isporučitelju vodnih usluga, na adresu Komunalac d.o.o. Mosna 15 Koprivnica (šalter sala) temeljem pisanog zahtjeva u uredovno vrijeme koje je svaki radni dan od 10:00 do 12:00.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u prostorijama društva Koprivničke vode d.o.o. osobno ili na broj telefona 048/251-819 kod g. Renato Mikulinjak, referenta za priključke.

Započeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u Kolodvorskoj, Viničkoj i Podravskoj ulici vrijednosti 1,2 milijuna kuna

19.10.2020. godine započeli su radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe zajedno s priključcima u Kolodvorskoj ulici, Viničkoj ulici i Podravskoj ulici u Koprivnici.

Planiranom investicijom nastavlja se rekonstrukcija postojećeg distributivnog cjevovoda i priključaka u Kolodvorskoj ulici, koja je 2016. godine rekonstruirana do zgrade željezničkog kolodvora u sklopu novog prometnog rješenja predmetne ulice.

Nastavak na rekonstrukciji postojeće vodoopskrbne mreže i priključaka obuhvatit će Kolodvorsku ulicu, dio Viničke ulice do križanja s Križevačkom ulicom, te dio Podravske ulice.

Planiranom investicijom izgradit će se 3 trase cjevovoda sustava javne vodoopskrbe profila 160 mm, ukupne duljine 1.011 metara.

Investitor izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovornih građevinskih radova je oko 1,2 milijuna kuna bez PDV-a.

Očekivani rok završetka svih radova je veljača 2021. godine.

Za vrijeme izvođenja radova postavljena je privremena regulacija prometa u Kolodvorskoj ulici cestovnim semaforima, pa se mole građani za razumijevanje zbog povremenih zastoja u prometu.

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe vodom u naselju Jagnjedovec

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na elektroenergetskoj  mreži u četvrtak 8. kolovoza 2020. godine u naselju Jagnjedovec biti prekinuta opskrba vodom u periodu od 800  do 1500  sati.

Za vrijeme radova na mreži privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom smještenom kod kućnog broja 84. u Jagnjedovcu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Započeli radovi na zanavljanju vodovodne mreže na Trgu kralja Zvonimira vrijednosti 300 tisuća kuna

Ovih dana Koprivničke vode su temeljem godišnjeg plana redovnog održavanja započele s radovima na zanavljanju javne vodoopskrbne mreže na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici. Navedenim radovima zamijenit će se dotrajala javna vodoopskrbna mreža izgrađena 1978. godine od PVC cijevi, priključci za višestambene zgrade brojeva 1 do 11,  te zgrade s brojem 20.

Postojeća javna vodoopskrbna mreža od PVC-a, zamijenit će se PEHD cijevima promjera 160 mm u ukupnoj dužini od 290 m. Zanavljanjem javne vodoopskrbne mreže povećat će se sigurnost i kontinuitet isporuke vodnih usluga korisnicima na TKZ-u.

Građevinske radove na zanavljanju vodoopskrbne mreže izvodi Koming d.o.o., dok monterske radove izvode radnici Koprivničkih voda.

Vrijednost radova procijenjena je na 300.000 kn (bez PDV-a), a troškove će u cijelosti snositi Koprivničke vode iz vlastitih sredstava predviđenih za redovno održavanje javne vodoopskrbne mreže.

Predviđeni rok trajanja radova je 30 dana.

U vrijeme odvijanja radova mogući su kratkotrajni prekidi u isporuci pitke vode korisnicima na Trgu kralja Zvonimira, pa se ovim putem mole stanari predmetne naselja za razumijevanje.

Započeli radovi na proširenju vodovodne mreže u općini Sokolovac vrijednosti 2,5 milijuna kuna

Ovih dana započelo se s radovima na Izgradnji vodoopskrbne mreže Mala Branjska – Velika Branjska – Trnovec Sokolovački u općini Sokolovac, ugovorene vrijednosti 2.485.166,88 milijuna kuna (bez PDV-a). Nositelj realizacije investicije su Koprivničke vode, a ugovoreni izvođač radova je Koming d.o.o. iz Koprivnice.

Financijska konstrukcija predmetne investicije ugovorena je uz pomoć Hrvatskih voda koje sufinanciraju 80% investicije, a Općina Sokolovac financira 20% vrijednosti investicije.

Planirani rok završetka radova je do kraja 2021.g., ovisno o dostupnosti financijskih sredstava Hrvatskih voda.

Planirano je da se spajanjem na postojeću vodoopskrbnu mrežu u naselju Srijem izvede 7.0 km novog vodoopskrbnog cjevovoda profila DN 110 mm. Cjevovod će omogućiti zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva pitkom vodom kao i protupožarne potrebe hidrantske mreže.

Koprivničke vode donacijom podržale projekt besplatnih bilježnica za koprivničke osnovnoškolce

Koprivničke vode i ove su godine donacijom u iznosu od 20.000,00 kn podržale projekt nabave besplatnih bilježnica za koprivničke osnovnoškolce, u organizaciji Grada Koprivnice. U tu svrhu od strane Koprivničkih voda osmišljeni su zabavno-edukativni dizajni kojima su uređene korice bilježnica.

Tako su na koricama bilježnica prikazani „Ciklus vode u prirodi“, vode kao nezamjenjivog resursa za ljudski život i resurs koji treba očuvati od bilo kakvih zagađenja.

Na koricama je prikazana i fotografija Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Koprivnice i okolice u Herešinu, jednog od najvećih uređaja na ovim prostorima Republike Hrvatske s trećim stupnjem pročišćavanja, kojeg svake godine organizirano posjećuju brojni koprivnički osnovnoškolci u sklopu terenske nastave vezane uz zaštitu okoliša.

 

Budući da se radi o hvalevrijednom projektu kojim se omogućava školarcima kvalitetniji i veseliji početak školske godine, Koprivničke vode će zasigurno i u narednim godinama podržavati ovaj projekt.

 

Započeli radovi na izgradnji kanalizacije u Marijanskoj ulici, Močilskom odvojku I i odvojku Ulice Vinica

U kolovozu su započeli radovi na izgradnji sustava javne odvodnje zajedno s izvodima priključaka u Marijanskoj ulici, Močilskom odvojku I i odvojku Ulice Vinica u Koprivnici.

Predmetno područje „Vinica“ gdje je predviđena dogradnja postojećeg sustava javne odvodnje nalazi se na zapadnom rubnom području građevinskog područja sukladno PPU-a Grada Koprivnice. Koncepcija odvodnje uvjetovana je postojećom koncepcijom odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice, postojećim kolektorskim sustavom, lokalnim prilikama te postojećim i planiranim podzemnim instalacijama na obuhvatnom području, stoga je Glavnim projektom predviđena izgradnja 5 kanala sustava javne odvodnje profila DN 300 ukupne duljine 993 metara.

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovornih građevinskih radova je 1.244.232,12 kn bez PDV-a.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavljat će GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, a očekivani rok završetka svih radova je kraj siječnja 2021. godine.