Kratak prekid opskrbe vodom u naselju Jagnjedovec

Obavještavamo cijenjene korisnike, da zbog prekida opskrbe električnom energijom na vodoopskrbnim objektima  dana 20.02.2019. godine (srijeda) u trajanju od 0830  do 1300  sati neće biti vode u naselju Jagnjedovec od kućnog broja 50 do 123.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama

Poštovani korisnici naših usluga,

Koprivničke vode d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje brine o upravljanju kvalitetom i zaštitom okoliša, te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i HACCP principima.

Zadovoljstvo korisnika temeljni je cilj poslovanja našeg društva. Stoga Vas molimo da ispunite anonimni anketni upitnik, kako bismo na temelju Vašeg ocjenjivanja i prikupljenih prijedloga i komentara mogli podići kvalitetu usluge na još višu razinu, a u skladu s Vašim potrebama i željama.

Anketne upitnike možete ispuniti putem poveznica:

Korisnici usluga u kategoriji kućanstva
Anketa: Zadovoljstvo korisnika uslugama koje pruža Društvo Koprivničke vode d.o.o.

Korisnici usluga u kategoriji poslovnog subjekta (obrti, poduzetnici i trgovačka društva)
Anketa: Zadovoljstvo poslovnih subjekata uslugama koje pruža Društvo Koprivničke vode d.o.o.

Unaprijed se zahvaljujemo na sudjelovanju.

Bušenje dva nova zamjenska zdenca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici

U tijeku su radovi na bušenju dva nova zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici, kao prva faza radova na izgradnji i opremanju dvaju novih zdenaca na tom izvorištu pitke vode za javnu vodoopskrbu. U sklopu tih radova uz bušenje obavit će se i radovi probnog crpljenja a na temelju dobivenih  rezultata dobiti će se ulazni hidraulički parametri i parametri kvalitete vode za tehnološko opremanje novih zdenaca za radove druge faze koji su predviđeni tijekom 2019. godine.

Novi zdenci buše se do dubine od 40 m i zamijeniti će dva najstarija zdenca izvorišta Ivanščak, B1 i B2 koji su izgrađeni 1974. godine. U svojem su eksploatacijskom vijeku dali više desetaka milijuna prostornih metara vode koja je po svim mjerenim parametrima kvalitete vode i tijekom cijelog vremena eksploatacije zdenaca zdravstveno ispravna za piće. Korištenje zdenaca s takvim količinama crpljene vode u vremenu od 45 godina ukazuje na jako dobro održavanje zdenaca, te su oni značajno premašili planirani eksploatacijski vijek. Zbog njihovog sadašnjeg stanja izgradnja novih zdenaca je tehničko-ekonomski bolje rješenje od rekonstrukcija postojećih dotrajalih koji će biti u funkciji do potpunog završetka radova druge faze odnosno puštanja u rad novih zdenaca.

Opremanjem novih zdenaca i njihovim uključivanjem u proizvodnju značajno će se povećati sigurnost vodoopskrbe na uslužnom području Koprivničkih voda.

Vrijednost radova iznosi oko 500 tisuća kuna od kojih 80 % sredstava sufinanciraju Hrvatske vode, a 20 % u vrijednosti investicije su sredstva Koprivničkih voda.

Radove prve faze izvodi Vodovod-Hidrogeološki radovi d.o.o. koji bi trebali biti gotovi do 20. prosinca ove godine.

Zamjena opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže u ulici Severovec u Koprivnici

Koprivničke vode d.o.o. 27.11.2018. godine započele su sa radovima na interventnoj zamjeni opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 110 u ulici Severovec u Koprivnici.

Opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 110 u ulici Severovec izgrađen je 1984. godine, a budući da je na navedenom cjevovodu zbog dotrajalosti već bilo kvarova i prekida u vodoopskrbi nužno je bilo ući u investiciju zamjene opskrbnog cjevovoda duljine 221 metara i rekonstrukciju 19 kućnih priključaka.

Građevinske i monterske radove na interventnoj zamjeni javne vodoopskrbne mreže i priključaka izvodi Koming d.o.o. iz Koprivnice.

 

Radi zahtjevnosti radova, predviđeni rok za završetak radova je kraj prosinca, a sama investicija procjenjuje se na 200.000,00 kuna bez PDV-a, čiji trošak će u potpunosti snositi Koprivničke vode.

Za vrijeme izvođenja sanacije mogući su prekidi i poremećaji u vodoopskrbi, a za vrijeme trajanja radova na snazi će biti posebna regulacija prometa. O svim predvidivim poremećajima u vodoopskrbi i odvijanju prometa, javnost će putem medija biti pravodobno obaviještena.

Prezentacija konačne verzije Studije izvedivosti aglomeracije Koprivnica za Projekt sufinanciran iz EU fondova

Dana 10.09.2018. godine u prostorijama Koprivničkih voda održana je prezentacija na  temu  „Studija izvedivost aglomeracije Koprivnica za Projekt sufinanciran iz EU fondova“. Prezentaciju konačne verzije Studije izvedivosti za prijavu Projekta sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbnog sustava aglomeracije Koprivnica sufinanciran iz EU fondova prezentirao je  predstavnik  izrađivača WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb,  g. Josip Jozić. Read more

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2018. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 07.09.2018. godine, Koprivničke vode d.o.o. objavljuju:

Javni natječaj za 2018. godinu

Upute za prijavitelje

Opis programa ili projekta

Proračun programa-projekta

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

Životopis voditelja programa projekta

Ocjena kvalitete programa projekta

Ugovor br.__ o dodjeli financijskih-nefinancijskih sredstava programu-projektu od interesa za opće dobro

Opisno izvješće programa-projekta

Financijsko izvješće programa-projekta

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro

Privremeni prekid opskrbe vode na Trgu bana Josipa Jelačića

Obavještavamo korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži dana 28.08.2018. godine (utorak) u trajanju od 800  do 1700  sati biti prekinuta opskrba vodom na Trgu bana Josipa Jelačića od kućnog broja 1 do 7b u Koprivnici.

Za vrijeme radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom koja će biti smještena na trgu Bana Josipa Jelačića 6.

Zahvaljujemo na razumijevanju.