Zamjena opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže u ulici Severovec u Koprivnici

Koprivničke vode d.o.o. 27.11.2018. godine započele su sa radovima na interventnoj zamjeni opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 110 u ulici Severovec u Koprivnici.

Opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 110 u ulici Severovec izgrađen je 1984. godine, a budući da je na navedenom cjevovodu zbog dotrajalosti već bilo kvarova i prekida u vodoopskrbi nužno je bilo ući u investiciju zamjene opskrbnog cjevovoda duljine 221 metara i rekonstrukciju 19 kućnih priključaka.

Građevinske i monterske radove na interventnoj zamjeni javne vodoopskrbne mreže i priključaka izvodi Koming d.o.o. iz Koprivnice.

 

Radi zahtjevnosti radova, predviđeni rok za završetak radova je kraj prosinca, a sama investicija procjenjuje se na 200.000,00 kuna bez PDV-a, čiji trošak će u potpunosti snositi Koprivničke vode.

Za vrijeme izvođenja sanacije mogući su prekidi i poremećaji u vodoopskrbi, a za vrijeme trajanja radova na snazi će biti posebna regulacija prometa. O svim predvidivim poremećajima u vodoopskrbi i odvijanju prometa, javnost će putem medija biti pravodobno obaviještena.

Prezentacija konačne verzije Studije izvedivosti aglomeracije Koprivnica za Projekt sufinanciran iz EU fondova

Dana 10.09.2018. godine u prostorijama Koprivničkih voda održana je prezentacija na  temu  „Studija izvedivost aglomeracije Koprivnica za Projekt sufinanciran iz EU fondova“. Prezentaciju konačne verzije Studije izvedivosti za prijavu Projekta sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbnog sustava aglomeracije Koprivnica sufinanciran iz EU fondova prezentirao je  predstavnik  izrađivača WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb,  g. Josip Jozić. Read more

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2018. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 07.09.2018. godine, Koprivničke vode d.o.o. objavljuju:

Javni natječaj za 2018. godinu

Upute za prijavitelje

Opis programa ili projekta

Proračun programa-projekta

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

Životopis voditelja programa projekta

Ocjena kvalitete programa projekta

Ugovor br.__ o dodjeli financijskih-nefinancijskih sredstava programu-projektu od interesa za opće dobro

Opisno izvješće programa-projekta

Financijsko izvješće programa-projekta

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro

Privremeni prekid opskrbe vode na Trgu bana Josipa Jelačića

Obavještavamo korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži dana 28.08.2018. godine (utorak) u trajanju od 800  do 1700  sati biti prekinuta opskrba vodom na Trgu bana Josipa Jelačića od kućnog broja 1 do 7b u Koprivnici.

Za vrijeme radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom koja će biti smještena na trgu Bana Josipa Jelačića 6.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o zatvaranju prometnice u Marofskoj ulici u Koprivnici

Obavještavamo cijenjene korisnike i građane Koprivnice da će zbog radova na interventnoj sanaciji glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 300 u dijelu ulice M.P.Miškine te na Trgu bana J.Jelačića dana 03.08.2018. godine od 8 do 15 sati za promet biti zatvorena Marofska ulica u Koprivnici.

Za vrijeme obavljanja radova na snazi će biti posebna regulacija prometa stoga građane molimo za oprez.

Interventna zamjena dijela glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbe u dijelu ulice M.P. Miškine te na Trgu bana J. Jelačića

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga da su Koprivničke vode nakon pribavljanja svih potrebnih suglasnosti dana 26.07.2018. godine započeli s radovima na interventnoj zamjeni dijela glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 300 mm u dijelu ulice M. P. Miškine te na Trgu bana J. Jelačića.

Glavni opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 300 u ulici M. P. Miškine i Trgu bana J. Jelačića u Koprivnici, izgrađen je 1981. godine, a budući da je na navedenom cjevovodu zbog dotrajalosti već bilo kvarova od kojih su veći kvarovi bili 13.05.2018. i 18.06.2018. godine, u plan hitne interventne zamjene u sklopu operativnog održavanja uvrštena je dionica duljine 212 metara.

                                   

Građevinske radove na interventnoj sanaciji izvodi Koming d.o.o., dok monterske radove izvode radnici Koprivničkih voda. Radi zahtjevnosti radova, predviđeni rok za izvođenje radova je 22. kolovoz 2018. godine, a vrijednost investicije procjenjuje se na oko 220.000,00 kuna, čiji trošak će snositi Koprivničke vode.

Za vrijeme izvođenja radova mogući su prekidi i poremećaji u vodoopskrbi, a za vrijeme trajanja radova na snazi će biti posebna regulacija prometa. O svim predvidivim poremećajima u vodoopskrbi i odvijanju prometa, javnost će putem medija biti pravodobno obaviještena.

  

Sanacija kvara na javnoj vodoopskrbnoj mreži na Trgu bana J. Jelačića

U ponedjeljak 18.06.2018. godine u 1749 sati u dispečerskom centru Koprivničkih voda zaprimljena je dojava o propuštanju glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 300 na Trgu bana J. Jelačića ispred broja 7a u Koprivnici. Dežurne ekipe Koprivničkih voda odmah po dojavi izašle su na lokaciju kvara i pristupile sanaciji propuštanja na navedenom cjevovodu i zatvaranju glavnog opskrbnog cjevovoda, s obzirom na to da se radilo o propuštanju manjeg intenziteta bilo je potrebno u noćnim satima za vrijeme smanjenog intenziteta prometa obaviti detekciju mjesta propuštanja. Sanacija je prekinuta oko 2330 te je nastavljena danas u 700 sati.

O navedenom su obaviještene sve nadležne institucije, a kao što je napomenuto, sanacija kvara započeta je odmah po dojavi, te je nastavljena tijekom današnjeg dana. Predviđeni završetak sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži je danas oko 16 sati, a za vrijeme trajanja sanacije kvara nije bilo i neće biti poremećaja u vodoopskrbi na širem području grada Koprivnice, te će svi korisnici na uslužnom području imati standardnu isporuku vodne usluge osim u dijelu ulica Mihovila Pavleka Miškine, Frana Galovića, Marovskoj, Pavla Vuka Pavlovića i  Trgu bana J. Jelačića u Koprivnici.

Uslijed kvara došlo je do manjeg ulaska vode u podrumske prostorije stambeno poslovne zgrade na Trgu bana J. Jelačića broj 7a u Koprivnici,  a materijalna šteta će se naknadno procijeniti. Stanarima i poslovnim korisnicima kojima će se utvrditi  materijalna šteta, ista će biti podmirena preko police osiguranja od odgovornosti Koprivničkih voda. Zbog sanacije kvara promet će se na raskrižju odvijati otežano,  za promet će biti zatvoren jedan kolnički trak i iz smjera Marovske ulice promet će se odvijati jednim kolničkim trakom.

Glavni opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 300 na Trgu bana J. Jelačića u Koprivnici, izgrađen je 1981. godine, a budući da je na navedenom cjevovodu zbog dotrajalosti već bilo kvarova, Koprivničke vode su u postupku pripremnih radova, odnosno pripremi projektne dokumentacije, a u roku od 20 dana predviđeno je da će se započeti s radovima na hitnoj rekonstrukciji i zamjeni najkritičnije dionice glavnog opskrbnog cjevovoda u duljini od oko 150 metara s čime bi se postigla još veća sigurnost pogona i opskrbe pitkom vodom korisnika vodnih usluga na području grada Koprivnice.

Cijenjenim korisnicima ispričavamo se zbog poremećaja i prekida u vodoopskrbi.

 

Obavijest korisnicima vodnih usluga

Obavještavamo korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži dana 19.06.2018. godine (utorak) u trajanju od 800  do 1400  sati biti prekinuta opskrba vodom u Ulici Ivana Trubelje neparni brojevi od 1 do 13 i parni brojevi od 2 do 8.

Za vrijeme radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom koja će biti smještena u Ulici Ivana Trubelje ispred kućnog broja 9.