U tijeku su radovi vrijednosti 1.669.355,99 kn na izgradnji vodoopskrbne mreže i crpne stanice u naselju Lukovec

Potkraj rujna započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže u naselju Lukovec, duljine 2,9 kilometra, profila Ø 110 mm i izgradnji crpne stanice Lukovec.

Ugovorena  vrijednost  radova  je  1.669.355,99  kn  bez  PDV-a.

Zahvaljujući jako dobroj suradnji Koprivničkih voda s Hrvatskim vodama, odnosno zahvaljujući velikom angažmanu zamjenika direktora Hrvatskih voda g. Davora Vukmirića, te podršci svim vodnokomunalnim investicijama na uslužnom području Koprivničkih voda od strane saborskog zastupnika g. Branka Hrga, investicija se sufinancira s 80% sredstava od strane Hrvatskih voda i 20% od strane Općine Rasinja.

Radovi se odvijaju planiranim intenzitetom i do  kraja  godine  planiraju se izvesti svi radovi na ugradnji svih projektiranih trasa cjevovoda, opremljenih s hidrantima i  ostalom  projektiranom  opremom, te sanacija odvodnih jaraka u trasi ugrađenih cjevovoda. Početkom iduće godine ovisno o vremenskim prilikama, planirani su radovi na izgradnji i opremanju crpne stanice Lukovec kapaciteta 30 m3/h koja je  neophodna da se osigura dovoljni tlak za funkcioniranje protupožarne hidrantske mreže .

Radove izvodi Koming d.o.o. iz Koprivnice, a poslove stručnog nadzora obavlja Energetika d.o.o. iz Koprivnice.

Završetak radova i stavljanje novog vodoopskrbnog cjevovoda i crpne stanice u funkciju planirano je za proljeće 2020. godine.

Radovi na izgradnji i opremanju novih zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici

Sredinom rujna započeli su radovi na izgradnji i opremanju novih zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici, ugovorene vrijednosti 3.100.607,00 kn bez PDV-a, u svrhu zamjene najstarijih i dotrajalih zdenaca B-1 i B-2 koji su u eksploataciji još od 1974. godine.

Novi zdenci oznake B-1A i B-2A nakon sprovedenih hidrogeoloških istražnih radova u prosincu 2018. godine izbušeni su do dubine od 40 m i u bušotine su ugrađene čelične cijevi s filterskim slojem profila Ø 400 mm. Vrijednost tih radova 1. faze bila je 483.600,00 kn bez PDV-a, što su s 80% sredstava sufinancirale Hrvatske vode, a 20% financirano je sredstvima Koprivničkih voda.

 

Radovi 2. faze izgradnje i opremanja novih zdenaca obuhvaćaju radove na izgradnji nadzemnih građevina za smještaj elektro-strojarske opreme zdenaca, nabavu i ugradnju bunarskih pumpi kapaciteta 56 l/s u B-1A i 50 l/s u B-2A, izgradnju novih zasunskih okana i spojnih cjevovoda s postojećom klorinatorskom stanicom i postojećim sustavom javne vodoopskrbe.

Radove izvodi Vodotehnika d.d. Zagreb, a investiciju sufinanciraju Hrvatske vode s 80% vrijednosti investicije.

Završetak radova i stavljanje novih zdenaca u funkciju planirano je za proljeće 2020. godine.

Realizacija ove investicije ukupne vrijednosti oko 3.583.000,00 kn bez PDV-a od iznimnog je značaja za Koprivničke vode jer će se osigurati dovoljni kapaciteti pitke vode visoke kvalitete i stabilnost opskrbe pitkom vodom za uslužno područje Koprivničkih voda za narednih nekoliko desetljeća.

Studenti Geotehničkog fakulteta posjetili UPOV Herešin

U petak 29. studenog 2019. godine, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Herešinu posjetili su studenti Geotehničkog fakulteta u Varaždinu u sklopu terenskih vježbi iz kolegija „Pročišćavanje otpadnih voda“.

Djelatnica Koprivničkih voda, Nikolina Vargović tom je prilikom objasnila cijeli ciklus pročišćavanja otpadnih voda, biološku obradu otpadnih voda u SBR bazenima i obradu mulja kao i metode analize otpadnih voda.

 

 

Započela izgradnja nove vodoopskrbne mreže i sustava javne odvodnje u Ulici dr. Alberta Heinricha u Koprivnici

Dana 25.11.2019. godine započeti su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže i sustava javne odvodnje zajedno s izvodima priključaka u planiranom novom jugozapadnom dijelu stambene zone Pri Sv. Magdaleni u Ulici dr. Alberta Heinricha u Koprivnici.

Glavnim projektom obuhvaćene su sukladno detaljnom planu uređenja Stambene zone Pri Sv. Magdaleni trase vodovodne mreže profila 110 mm, duljine 226 metara i trase mješovitog sustava javne odvodnje profila 300 i 400 mm, duljine 204 metra.

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovorenih građevinskih radova je 582.208,60 kn bez PDV-a.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavlja GKP Komunalac d.o.o..

Očekivani rok završetka svih radova je kraj veljače 2020. godine.

 

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe vodom u Ulici Frana Galovića i na Florijanskom trgu

Obavještavamo korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži u petak 8. studenog 2019. godine u trajanju od 8,00 do 11,00 sati biti prekinuta opskrba vodom u Ulici Frana Galovića u Koprivnici od kućnog broja 1 do 6a i na Florijanskom trgu od kućnog broja 8 do 9.

Za vrijeme radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom koja će biti smještena u ulici Frana Galovića iza kućnog broja 4a.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe vodom u Zagorskoj ulici u Herešinu

Obavještavamo korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži dana 11.10.2019. godine (petak) u trajanju od 800  do 1200  sati biti prekinuta opskrba vodom u Zagorskoj ulici u Herešinu.

Za vrijeme radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom koja će biti smještena u Zagorskoj ulici ispred kućnog broja 10.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Koprivničke vode s Gradom Koprivnicom i šest općina potpisale Sporazum o sufinanciranju lokalne komponente financiranja projekta Aglomeracije Koprivnica

U Koprivničkim vodama 10.10.2019. godine održan je radni sastanak na temu sufinanciranja lokalne komponente financiranja projekta Aglomeracija Koprivnica, na kojem su prisustvovali gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić, načelnica općine Hlebine Božica Trnski, načelnik općine Drnje Petar Dombaj, načelnica općine Đelekovec Štefica Sirutka, načelnik općine Koprivnički Bregi Mario Hudić, načelnik općine Peteranec Krešimir Matijašić, načelnik općine Rasinje Danimir Kolman, te predsjednik Uprave i članica Uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras i Sandra Sinjeri.

Vrijednost cjelokupne investicije projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ prema konačnoj studiji izvedivosti je 410 milijuna kuna, od čega na sufinanciranje Europske unije otpada 73,7 % odnosno 302,2 milijuna kuna, na sufinanciranje Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike 79,0 milijuna kuna, a obveza lokalne komponente financiranja projekta od 7,0 % koju trebaju isfinancirati jedinice lokalne samouprave iz obuhvata projekta je 28,76 milijuna kuna.

Predstavnici svih jedinica lokalne samouprave u obuhvatu projekta Aglomeracija Koprivnica potpisivanjem zajedničkog Sporazuma o obvezi sufinanciranja lokalne komponente financiranja projekta Aglomeracija Koprivnica s Koprivničkim vodama kao nositeljem investicije, prihvatili su obvezu sufinanciranja projekta svaki na svojem području obuhvata sukladno procijenjenim vrijednostima iz konačne verzije Studije izvedivosti.

Potpisivanje ovog sporazuma zadnja je obveza Koprivničkih voda i jedinica lokalne samouprave iz obuhvata projekta Aglomeracija Koprivnica, koja prethodi potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Aglomeracija Koprivnica s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama koji bi se trebao potpisati krajem listopada.

Visoka delegacija grada Nikšića iz Crne Gore posjetila Koprivničke vode

U prostorijama Koprivničkih voda dana 3.9.2019. godine uprava Društva primila je delegaciju iz Crne Gore, predsjednika Opštine Nikšić Veselina Grbovića, sekretara Sekretarijata za projekte i investicije Živka Kecojevića i zamjenika direktora Agencije za zaštitu životne sredine Iliju Radovića. Predsjednik Uprave Zdravko Petras upoznao ih je ukratko s djelatnostima Koprivničkih voda i istaknuo prepoznatljivu uspješnosti društva kao javnog isporučitelja vodnih usluga na području Republike Hrvatske u pogledu malih gubitaka i dobre tehničko tehnološke organziranosti društva.

Nakon prijama u prostorijama Koprivničkih voda gosti su posjetili Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Herešin sa svrhom upoznavanja sa suvremenim procesom pročišćavanja otpadne vode i zbrinjavanju mulja. Voditeljica RJ Odvodnje i pročišćavanje, Sanja Horvat tom je prilikom objasnila cijeli proces pročišćavanja na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Herešin.