Entries by ailjkic

Obavijest o privremenom prekidu vodoopskrbe na Trgu kralja Zvonimira

Obavještavamo korisnike vodnih usluga na Trgu kralja Zvonimira 2 i Trgu kralja Zvonimira 3, da će zbog planiranih radova na vodovodnoj  mreži u utorak 27. listopada 2020. godine biti prekid u opskrbi vodom u razdoblju od 8 – 15  sati. Za vrijeme trajanja radova opskrba pitkom vodom osigurat će se autocisternom smještenom ispred zgrade. Zahvaljujemo […]

Obavijest o obvezi priključenja postojećih građevina na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje u ulici Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec

Temeljem članka 55. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19 ), obavještavamo sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području na kojem je izgrađen javni sustav vodoopskrbe i odvodnje prema projektnoj dokumentaciji – Proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sv. Vid, Bukovačka i Mirni dol, da su dužni priključiti svoju građevinu na […]

Započeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u Kolodvorskoj, Viničkoj i Podravskoj ulici vrijednosti 1,2 milijuna kuna

19.10.2020. godine započeli su radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe zajedno s priključcima u Kolodvorskoj ulici, Viničkoj ulici i Podravskoj ulici u Koprivnici. Planiranom investicijom nastavlja se rekonstrukcija postojećeg distributivnog cjevovoda i priključaka u Kolodvorskoj ulici, koja je 2016. godine rekonstruirana do zgrade željezničkog kolodvora u sklopu novog prometnog rješenja predmetne ulice. Nastavak […]

Obavijest o privremenom prekidu opskrbe vodom u naselju Jagnjedovec

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na elektroenergetskoj  mreži u četvrtak 8. kolovoza 2020. godine u naselju Jagnjedovec biti prekinuta opskrba vodom u periodu od 800  do 1500  sati. Za vrijeme radova na mreži privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom smještenom kod kućnog broja 84. u Jagnjedovcu. Zahvaljujemo na razumijevanju.

Započeli radovi na zanavljanju vodovodne mreže na Trgu kralja Zvonimira vrijednosti 300 tisuća kuna

Ovih dana Koprivničke vode su temeljem godišnjeg plana redovnog održavanja započele s radovima na zanavljanju javne vodoopskrbne mreže na Trgu kralja Zvonimira u Koprivnici. Navedenim radovima zamijenit će se dotrajala javna vodoopskrbna mreža izgrađena 1978. godine od PVC cijevi, priključci za višestambene zgrade brojeva 1 do 11,  te zgrade s brojem 20. Postojeća javna vodoopskrbna […]

Započeli radovi na proširenju vodovodne mreže u općini Sokolovac vrijednosti 2,5 milijuna kuna

Ovih dana započelo se s radovima na Izgradnji vodoopskrbne mreže Mala Branjska – Velika Branjska – Trnovec Sokolovački u općini Sokolovac, ugovorene vrijednosti 2.485.166,88 milijuna kuna (bez PDV-a). Nositelj realizacije investicije su Koprivničke vode, a ugovoreni izvođač radova je Koming d.o.o. iz Koprivnice. Financijska konstrukcija predmetne investicije ugovorena je uz pomoć Hrvatskih voda koje sufinanciraju […]

Koprivničke vode donacijom podržale projekt besplatnih bilježnica za koprivničke osnovnoškolce

Koprivničke vode i ove su godine donacijom u iznosu od 20.000,00 kn podržale projekt nabave besplatnih bilježnica za koprivničke osnovnoškolce, u organizaciji Grada Koprivnice. U tu svrhu od strane Koprivničkih voda osmišljeni su zabavno-edukativni dizajni kojima su uređene korice bilježnica. Tako su na koricama bilježnica prikazani „Ciklus vode u prirodi“, vode kao nezamjenjivog resursa za […]

Započeli radovi na izgradnji kanalizacije u Marijanskoj ulici, Močilskom odvojku I i odvojku Ulice Vinica

U kolovozu su započeli radovi na izgradnji sustava javne odvodnje zajedno s izvodima priključaka u Marijanskoj ulici, Močilskom odvojku I i odvojku Ulice Vinica u Koprivnici. Predmetno područje „Vinica“ gdje je predviđena dogradnja postojećeg sustava javne odvodnje nalazi se na zapadnom rubnom području građevinskog područja sukladno PPU-a Grada Koprivnice. Koncepcija odvodnje uvjetovana je postojećom koncepcijom […]