Entries by ailjkic

Obavijest o početku radova u naselju Draganovec i Starigrad

Dana 16. kolovoza 2021. godine započeti će radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže u naselju Draganovec i Starigrad. Ulice koje su obuhvaćene u sklopu projekta prve faze radova dionica I „Izgradnja i proširenje vodovodne mreže u naselju Draganovec i Starigrad“  su Ulica sv.Vid i Koprivnička ulica. Radove izvodi Koming d.o.o., a nadzor provodi THprojekt  d.o.o. Koprivnica. […]

Obavijest o početku radova u dijelu naselja Kunovec Breg

Dana 12. kolovoza 2021. godine započeti će radovi na izgradnji sustava odvodnje dijela naselja Kunovec Breg. Ulice koje su obuhvaćene u sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ na području naselja Kunovec Breg su: Vinogradska ulica, Gorička ulica, Cvjetna ulica, Ulica Leptan, Ulica Maklac, Leptan vinogradi, Botinovečki jarak i Potočna ulica. Radove izvodi Radnik d.d. […]

Započeli radovi na zanavljanju vodovodne mreže i kućnih priključaka u ulici Ivana Generalića

Krajem srpnja započeli su radovi na zanavljanju vodovodne mreže i kućnih priključaka u ulici Ivana Generalića u dužini cca 230 m. Zanavljanje se provodi u sklopu godišnjeg plana nabave za 2021. godinu, a izvodi se od križanja sa Svilarskom ulicom do kraja ulice Ivana Genarealića i u krugu dječjeg vrtića Loptica. Vodovod u ulici Ivana […]

Potpisan Aneks Kolektivnog ugovora sa sindikatom Koprivničkih voda

Dana 23. srpnja 2021. godine u prostorijama Koprivničkih voda potpisan je Aneks  Kolektivnog ugovora sa Samostalnim sindikatom radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima hrvatske podružnica Koprivničke vode. Ugovor je potpisan od strane sindikalnog povjerenika Koprivničkih voda Vitomira Vedriša i direktora Koprivničkih voda Zdravka Petrasa. Potpisivanju je prisustvovao i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić u funkciji […]

Potpisan ugovor o rekonstrukciji objekata na UPOV-u Herešin za nabavu instrumenata, uređaja i namještaja

U prostorijama Koprivničkih voda 13. srpnja 2021. godine potpisan je ugovor s izvršiteljem GIMlab d.o.o. o rekonstrukciji objekata na UPOV-u Herešin za nabavu instrumenata, uređaja i namještaja u sklopu projekta sufinanciranog od EU “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica” Ugovor su potpisali direktor tvrtke GIMlab d.o.o. Grga Uremović i direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras, a vrijednost […]

Potpisan ugovor o rekonstrukciji objekata na UPOV-u Herešin za nabavu, isporuku i montažu instrumenata i uređaja za laboratorij

U prostorijama Koprivničkih voda 16. lipnja 2021. godine potpisan je ugovor s izvršiteljem Kemolab d.o.o. o rekonstrukciji objekata na UPOV-u Herešin za nabavu, isporuku i montažu instrumenata i uređaja za laboratorij u sklopu projekta sufinanciranog od EU “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica” Ugovor su potpisali direktorica tvrtke Kemolab d.o.o. Nataša Kolar Jukić i direktor Koprivničkih […]