JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2020. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 07.09.2018. godine, Koprivničke vode d.o.o. objavljuju:

Javni natječaj za 2020. godinu

Upute za prijavitelje

Opis programa ili projekta

Proračun programa/projekta

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

Životopis voditelja programa projekta

Privola za obradu osobnih podataka

Ocjena kvalitete programa projekta

Ugovor br.___ o dodjeli financijskih-nefinancijskih sredstava programu/projektu od interesa za opće dobro

Opisno izvješće programa/projekta

Financijsko izvješće programa/projekta

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

Comments are closed.