Javna nabava za 2020.

Plan nabave za 2020. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

3. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

4. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

5. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

6. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

7. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

8. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

9. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

10. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

11. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu