Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim godpodarskim subjektima

Izvješće o prethodnom savjetovanju za postupak javne nabave za predmet nabave: Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže naselja Lukovec objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u dijelu “Prethodno savjetovanje”.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju