Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o prethodnom savjetovanju Izgradnje zdenaca B-1A i B-2A na crpilištu Ivanščak objavljeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju