Prethodno savjetovanje – Izgradnja zdenaca B-1A i B-2A na crpilištu Ivanščak

Prethodno savjetovanje za predmet nabave: Izgradnja zdenaca B-1A i B-2A na crpilištu Ivanščak je objavljeno putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, a nacrt dokumentacije o nabavi možete preuzeti na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u dijelu ”Prethodna savjetovanja”.

Datum završetka savjetovanja: 24.05.2019.